BAOTAYNINH.VN trên Google News

TP.Tây Ninh: Triển khai Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Cập nhật ngày: 09/04/2016 - 06:57

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Sở Tư pháp phổ biến những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Theo đó Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25.6.2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.9.2015. Luật gồm 10 chương, 98 điều quy định về nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử, tuổi ứng cử, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử...

Đại diện Sở Tư pháp cũng truyền đạt đến các đại biểu những nội dung cụ thể của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, như: bố cục của Luật; về thẩm quyền, hình thức văn bản quy phạm pháp luật; về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; về các hành vi bị cấm trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và một số nội dung công việc cần thực hiện để đảm bảo sau ngày 1.7.2016 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên địa bàn Thành phố Tây Ninh.

Hội nghị nhằm giúp cho các đại biểu nắm vững được những quy định của Luật, đảm bảo cho công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn Thành phố diễn ra đúng theo luật định.

Hoa Lư