Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

TP.Tây Ninh: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết tại bộ phận một cửa đạt 99,73% 

Cập nhật ngày: 19/07/2019 - 18:59

BTNO - UBND Thành phố Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2019.

Tính từ ngày 1.1 đến ngày 28.6.2019, Bộ phận một cửa Thành phố đã tiếp nhận 9.144 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hẹn đạt 99,73%. Bộ phận một cửa phường, xã tiếp nhận 27.393 hồ sơ, tất cả các hồ sơ đều được giải quyết trước hạn và đúng hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn.

Người dân đăng ký thực hiện dịch vụ trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu điện tại Bộ phận một cửa Thành phố- Ảnh minh hoạ

Thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính, Công an Thành phố đã chỉ đạo Công an phường, xã phối hợp với tư pháp phường, xã thực hiện liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Các văn bản được cập nhật và xử lý trên phần mềm văn phòng điện tử; 100% cán bộ, công chức lãnh đạo được cấp chữ ký số theo quy định; thực hiện giám sát bộ phận một cửa thành phố và phường, xã qua hệ thống camera; 99,65% cán bộ, công chức viên chức hai cấp đạt chuẩn trình độ chuyên môn…

Tuy nhiên, công tác giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử còn nhiều hạn chế. Qua kiểm tra thống kê, tỷ lệ chênh lệch so với hồ sơ giấy khá cao. Cụ thể, cấp thành phố tiếp nhận 2.756 hồ sơ (chênh lệch 6.388 hồ sơ giấy) với 1.093 hồ sơ quá hạn (chênh lệch 1.068 hồ sơ giấy), chủ yếu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, lĩnh vực xây dựng, tư pháp. Ở cấp phường, xã tiếp nhận 25.854 hồ sơ (chênh lệch 1.539 hồ sơ giấy) với 592 hồ sơ quá hạn.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng thực hiện giải quyết trả kết quả qua bưu điện với 297 hồ sơ; 316 hồ sơ tiếp nhận qua zalo; 992 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến. Song tỷ lệ này còn đạt thấp so với chỉ tiêu của tỉnh giao.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, chỉ ra nhiều nguyên nhân hạn chế trong công tác cải cách thủ tục hành chính 6 tháng qua, như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo về cải cách hành chính của một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, nhất là việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng zalo; một số công chức chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong tham mưu thực hiện cải cách hành chính, hạn chế về năng lực, kỹ năng; cơ sở vật chất phục vụ bộ phận một cửa còn nhiều hạn chế; hệ thống phần mềm thường xuyên bị lỗi; một số cơ quan, đơn vị có nhiều thủ tục hành chính chưa thực hiện giải quyết liên thông; chưa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện…

Ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh đánh giá công tác cải cách hành chính trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2019 có chiều hướng giảm. Do đó, trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị thành phố và phường, xã phải kịp thời khắc phục những hạn chế; tham mưu nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ tốt bộ phận một cửa; các cơ quan chuyên môn nghiên cứu quy chế phân cấp, phân quyền để người dân thuận tiện trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, bố trí sắp xếp, phân công cán bộ, công chức đảm bảo hợp lý, nâng cao kỹ năng, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn và tăng cường công tác tuyên truyền các loại hình dịch vụ công, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Huy Hoàng