BAOTAYNINH.VN trên Google News

TP.Tây Ninh: Việc xin lỗi công dân sẽ được thực hiện nghiêm túc hơn

Cập nhật ngày: 06/03/2016 - 11:55

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố Tây Ninh trong giờ làm việc. Ảnh minh hoa

Thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa nơi công sở, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan hành chính và cán bộ, công chức khi giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân, từ cuối năm 2014, Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND phường, xã phải có trách nhiệm xin lỗi tổ chức, công dân mỗi khi cơ quan, đơn vị và địa phương giải quyết hồ sơ trễ hẹn theo quy định.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, sau 1 năm thực hiện chỉ đạo này, cán bộ, công chức thụ lý giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp ở thành phố đã trực tiếp xin lỗi tổ chức, công dân khi giải quyết hồ sơ trễ hẹn. Tuy nhiên, chưa có trường hợp nào viết thư xin lỗi theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố.

Ông Nguyễn Thành Đại- Phó Trưởng phòng Nội vụ Thành phố cho biết, nguyên nhân chưa thực hiện xin lỗi bằng văn bản được các công chức cho rằng không có thời gian để viết thư nên chỉ trực tiếp xin lỗi. Tuy nhiên, từ năm 2016 này, hồ sơ nào giải quyết trễ hẹn thì cán bộ, công chức bắt buộc phải xin lỗi bằng văn bản và văn bản này phải gửi về Phòng Nội vụ biết để giám sát.

Xuân Vũ