BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trả lời 7 hộ dân huyện DMC: UBND huyện sẽ giải quyết, trả lời thoả đáng theo quy định

Cập nhật ngày: 28/06/2010 - 05:40

Rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Dầu Tiếng

Vừa qua, Báo Tây Ninh nhận được phản ánh của 7 hộ dân có đất sản xuất thuộc Tiểu khu 63, huyện Dương Minh Châu (gồm các hộ: Lê Văn Dẫu, Huỳnh Thanh Sang, Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Văn Long, Lê Hồng Quang, Ngô Văn Chạng và Dương Minh Phương) liên quan đến việc giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất rừng sai mục đích trên địa bàn huyện.

Các hộ dân trên cho biết, ngày 10.5.2010, tại cuộc họp với UBND xã Suối Đá và một số ban, ngành của huyện Dương Minh Châu về việc thực hiện kế hoạch trồng rừng tại Tiểu khu 63, các hộ dân có nêu một số ý kiến thắc mắc: Vì sao cũng là đất trong lòng hồ Dầu Tiếng nhưng người dân có đất trên địa bàn huyện Dương Minh Châu lại phải thực hiện dự án trồng rừng phòng hộ, còn người dân huyện Tân Châu là được “miễn”? Người dân đề nghị huyện Dương Minh Châu cho xem các văn bản, hồ sơ có liên quan để họ được rõ là tỉnh có chủ trương cho huyện Tân Châu không phải thực hiện trồng rừng như ở huyện Dương Minh Châu? Tuy nhiên những thắc mắc trên của các hộ dân chưa được giải quyết thì UBND huyện Dương Minh Châu đã ban hành quyết định cưỡng chế đối với 7 hộ có đất sản xuất trong Tiểu khu 63.

Về những ý kiến phản ánh của 7 hộ dân ở huyện Dương Minh Châu, lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Tân Châu cho biết, hiện nay ngành chức năng của huyện đang nghiên cứu, làm rõ và tham mưu UBND huyện trả lời cụ thể cho các hộ dân bằng văn bản. Trường hợp nếu có sai sót về diện tích, loại đất, Phòng TN&MT sẽ tham mưu UBND huyện xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và đúng theo quy định của pháp luật.

ĐÌNH CHUNG