Trả lời bà Đặng Thị Gấm (Thị xã): Sẽ thực hiện quyết định của UBND tỉnh, giao đất cho bà Trần Thị Đỉnh

Cập nhật ngày: 04/08/2011 - 04:15

Bà Đặng Thị Gấm, ngụ khu phố 3, phường 1, Thị xã gửi đơn đến Báo Tây Ninh cho biết: Cha bà Gấm là ông Đặng Minh Hai, tranh chấp đất với vợ chồng bà Trần Thị Đỉnh từ năm 1986 đến nay, các cấp chính quyền đã giải quyết nhiều lần. Ngày 20.12.2010, UBND tỉnh có Quyết định số 2381/QĐ-UBND, công nhận phần đất diện tích 28,4m2 là của gia đình bà Đỉnh, sẽ cưỡng chế theo quyết định. Bà Gấm không đồng tình với quyết định, thắc mắc tại sao lại đưa một người khác tên là Mai Thành Phương vào vụ tranh chấp. UBND tỉnh cũng đã yêu cầu ông Phương và ông Hai giao đất cho bà Đỉnh nhưng không nói rõ diện tích là bao nhiêu. Trường hợp của bà Gấm, chúng tôi liên hệ với các ngành chức năng, được biết như sau:

Nguồn gốc đất tranh chấp trước đây là của ông Đặng Văn Chạy. Sau khi ông Chạy chết, cháu của ông Chạy là ông Đạt ở. Ông Đạt chết, các con cháu ông Đạt là ông Hoài, ông Thân, ông Hai… cất nhà sử dụng. Năm 1979, vợ chồng ông Đỉnh từ TP.HCM về Tây Ninh sinh sống, mua một căn nhà lá của ông Thân, cất trên phần đất của ông Hoài. Hằng năm, vợ chồng ông Đỉnh phải trả tiền thuê đất cho vợ chồng ông Hoài. Ngày 10.1.1986, vợ chồng ông Hoài ký giấy sang nhượng đất cho bà Đỉnh, được UBND phường 1 và Phòng Nhà đất Thị xã chấp thuận. Sau khi mua đất, vợ chồng bà Đỉnh cất thêm phần mái nhà thì ông Hai tranh chấp, cho rằng phần sân trước nhà bà Đỉnh là của ông. Ngày 23.6.1987, Sở Xây dựng cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà đất cho vợ chồng bà Đỉnh, với diện tích 120m2.

Năm 1988, UBND Thị xã công nhận phần đất tranh chấp là 30,25m2 cho vợ chồng bà Đỉnh. Năm 1992, UBND tỉnh vẫn công nhận cho vợ chồng ông Đỉnh, nhưng diện tích chỉ là 25m2, ông Hai khiếu nại. Năm 2002, sau khi Sở Địa chính phúc tra, UBND tỉnh có Quyết định số 89/QĐ-CT thu hồi quyết định trước đây, với lý do chưa xác định diện tích tranh chấp chính xác. Năm 2006, UBND tỉnh có Quyết định 35/QĐ-UBND thu hồi Quyết định 89/QĐ-CT, công nhận phần đất tranh chấp là 25m2 cho vợ chồng bà Đỉnh. Tuy nhiên, do quyết định không ghi tứ cận đất tranh chấp, nên vào năm 2008, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 3096/QĐ-UBND để bổ sung phần tứ cận đất tranh chấp. Năm 2009, Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã định vị, đo đạc lại, xác định phần đất tranh chấp là 28,4m2, trong đó ông Mai Thành Phương chiếm 1m2. Tháng 8.2010, UBND tỉnh có Quyết định số 1533/QĐ-UBND điều chỉnh lại diện tích tranh chấp là 28,4m2. Tuy nhiên, do không ghi rõ phần đất ông Phương lấn chiếm là 1m2 nên ngày 20.12.2010, UBND tỉnh có Quyết định số 2381/QĐ-UBND nội dung điều chỉnh một phần Điều 1 của Quyết định số 1533/QĐ-UBND, buộc ông Hai và ông Phương, giao cho vợ chồng bà Đỉnh diện tích 28,4m2 đất tại thửa số 181, tờ bản đồ số 75, đất toạ lạc tại khu phố 3, phường 1, Thị xã (theo trích lục bản đồ địa chính số 305/SĐ-TL/P1 ngày 27.11.2009 của VPĐKQSDĐ Thị xã).

Sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định nêu trên, ông Mai Thành Phương đã gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh. Ngày 8.3.2011, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Thanh tra tỉnh xem xét đơn khiếu nại của ông Mai Thành Phương. Ngày 28.4.2011, Thanh tra tỉnh có Báo cáo số 50/BC-TTr gửi UBND tỉnh cho biết: Tại trích lục bản đồ địa chính số 305/SĐ-TL/P1 ngày 27.11.2009 của VPĐKQSDĐ Thị xã, xác định ông Phương lấn chiếm 1m2. Thanh tra tỉnh đã mời ông Phương làm việc, đề nghị cung cấp giấy tờ liên quan đến diện tích đất sử dụng nhưng ông Phương không chấp hành. Vì vậy, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND Thị xã tổ chức kiểm tra, đo đạc lại diện tích ông Phương đang sử dụng theo giấy CNQSDĐ nhưng chưa có kết quả cụ thể. Vì vậy, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND Thị xã kiểm tra, đo đạc cụ thể diện tích đất ông Phương đang sử dụng so với giấy CNQSDĐ đã cấp, để trả lời khiếu nại cho ông Phương, đồng thời tổ chức thực hiện Quyết định số 2381/QĐ-UBND tỉnh.

Như vậy, vụ việc khiếu nại của bà Gấm đã được UBND tỉnh ban hành giải quyết khiếu nại. Hiện nay, sau khi UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của ông Phương, UBND Thị xã sẽ tổ chức thực hiện Quyết định số 2381/QĐ-UBND của UBND tỉnh giao phần đất 28,4m2 cho gia đình bà Đỉnh.

ĐỨC TIẾN


Liên kết hữu ích