BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trả lời bà Lưu Thị Chín (Thị xã): Bà không có quyền và nghĩa vụ liên quan đến phần đất

Cập nhật ngày: 23/05/2009 - 12:34

Bà Lưu Thị Chín, ngụ 192 Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, thị xã Tây Ninh, gửi đơn đến Báo Tây Ninh khiếu nại Quyết định số 155/QĐ-UB ngày 25.2.1992 của UBND Thị xã Tây Ninh. Bà Chín cho biết, bà được quyền sử dụng một phần đất nhưng UBND Thị xã lại ra quyết định giao cho ông Huỳnh Thiên Nha. Báo Tây Ninh đã chuyển đơn khiếu nại của bà Lưu Thị Chín đến UBND thị xã Tây Ninh và nhận được công văn phản hồi với nội dung như sau:

Việc bà Lưu Thị Chín khiếu nại Quyết định số 155/QĐ-UB ngày 25.2.1992 của UBND Thị xã về việc giao đất cho ông Huỳnh Thiên Nha là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. Bởi vì, bà Chín không có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến phần đất đã cấp cho ông Nha.

Vậy nay chúng tôi xin thông tin để bà Lưu Thị Chín được rõ.

PHÒNG CTBĐ