Trả lời bà Trần Ngọc Hoa: Dự án tỉnh lộ 786 đã ngưng thực hiện chi trả

Cập nhật ngày: 01/04/2011 - 10:48

Bà Trần Ngọc Hoa, ngụ ấp Long Giao, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu có đơn gửi Báo Tây Ninh với nội dung khiếu nại về việc bà không được cơ quan chức năng bồi thường đúng thực tế đất thu hồi của bà để nâng cấp đường tỉnh lộ 786.

Báo Tây Ninh đã chuyển đơn của bà Trần Ngọc Hoà đến UBND huyện Bến Cầu và được phản hồi bằng văn bản với nội dung như sau:

Ngày 31.12.2009, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ra Quyết định số 2823/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường và hỗ trợ tái định cự để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường ĐT 786 (đoạn từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện đến hết ranh giới xã Long Chữ) huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Ngày 20.12.2010, Sở GT-VT có Tờ trình số 144/TTr-SGTVT về việc xin chủ trương điều chỉnh lại quy mô xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT 786. Ngày 23.12.2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 3166/KHĐT về chủ trương xin điều chỉnh quy mô xây dựng dự án cải tạo nâng cấp ĐT 786 gửi UBND tỉnh với nội dung:

1. Điều chỉnh quy mô xây dựng đường ĐT 786 từ đường cấp III đồng bằng thành đường cấp IV đồng bằng, cụ thể:

+ Dự án được duyệt: nền đường rộng 12m, trong đó: mặt đường 7m bêtông nhựa, gia cố lề 2 bên x 2m bêtông nhựa, lề đất 2 bên x 0,5m.

+ Nội dung xin điều chỉnh: nền đường rộng 9m, trong đó: mặt đường 7m bêtông nhựa, gia cố lề 2 bên x 0,5m cùng kết cấu mặt đường, lề đất 2 bên x 0,5m.

Lý do trình điều chỉnh: không đền bù thêm mặt bằng xây dựng, giảm tổng mức đầu tư dự án để đảm bảo tính khả thi trong điều kiện nguồn vốn giới hạn.

2. Xử lý công tác đền bù đang dang dở: phần đã chi trả đền bù ở huyện Bến Cầu thì UBND huyện thu hồi đất và quản lý phần đất đã thu hồi; phần chưa chi trả thì thông báo đến dân và huỷ bỏ quyết định thu hồi đất; các chi phí khác đã thực hiện thanh toán theo quy định.

Ngày 10.1.2011, UBND tỉnh có Công văn số 47/UBND-KTN với nội dung “thống nhất theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3166/KHĐT ngày 23.12.2010. Giao Sở GT-VT, UBND huyện Bến Cầu và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các bước kế tiếp theo đúng quy định”.

Như vậy, trường hợp của bà Trần Ngọc Hoa khiếu nại về bồi thường, UBND huyện không giải quyết. Lý do: dự án tỉnh lộ 786, huyện Bến Cầu, đoạn từ Ban Chỉ huy quân sự huyện đến hết ranh xã Long Chữ đã ngưng thực hiện chi trả.

Vậy nay Báo Tây Ninh thông tin để bà Trần Ngọc Hoa được rõ.

PHÒNG CTBĐ