BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trả lời ông Chiếu, ông Thám, bà Bảy (xã Ninh Sơn và Ninh Thạnh, TX): Sẽ tổ chức bồi thường khi có chủ trương của UBND tỉnh

Cập nhật ngày: 21/05/2009 - 01:37

Ông Đỗ Văn Chiếu, sinh năm 1960, ngụ ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, thị xã TN; bà Nguyễn Thị Bảy, sinh năm 1956, ngụ 19/5 ấp Ninh Hoà, xã Ninh Thạnh, thị xã TN; ông Đỗ Văn Thám, sinh năm 1965, ngụ 120/4 ấp Ninh Thọ, xã Ninh Sơn, thị xã TN, có đơn gửi Báo Tây Ninh yêu cầu giải quyết việc Nhà nước trưng dụng đất của các ông bà, quy hoạch làm đường giao thông công cộng vào năm 1998, nhưng đến nay chưa bồi thường.

Chúng tôi đã chuyển đơn khiếu nại của ông Chiếu, bà Bảy, ông Thám đến UBND thị xã Tây Ninh và được trả lời bằng công văn với nội dung sau: Ngày 23.5.2008, Chủ tịch UBND Thị xã đã ban hành Quyết định số 408/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn thanh tra, thanh tra việc lập phương án đền bù Công trình đường 19/26 và làm rõ việc ông Lưu Văn Nhanh (nguyên cán bộ địa chính UBND xã Ninh Sơn) đã chiếm dụng tiền đền bù đất của 3 hộ: ông Đỗ Văn Thám, Đỗ Văn Chiếu và bà Nguyễn Thị Bảy.

Ngày 7.4.2009, UBND Thị xã đã có Kết luận thanh tra số 46/KL-UBND về việc lập phương án đề bù Công trình đường 19/26 và làm rõ việc ông Lưu Văn Nhanh đã chiếm dụng tiền đền bù đất của 3 hộ nói trên.

Ngày 8.4.2009, Chủ tịch UBND Thị xã ban hành Quyết định số 225/QĐ-UBND về việc thu hồi tiền chiếm dụng trái phép thời gian từ năm 2000 đến nay đối với ông Lưu Văn Nhanh (tiền gốc 10.019.352 đồng + tiền lãi 8.090.626 đồng = 18.109.978 đồng). Ngày 17.4.2009, UBND Thị xã đã có Tờ trình số 61/TTr-UBND về việc xin chủ trương UBND tỉnh cho thành lập lại Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thực hiện Công trình đường 19/26 để có cơ sở pháp lý bồi thường cho 3 hộ ông Đỗ Văn Thám, Đỗ Văn Chiếu và bà Nguyễn Thị Bảy đúng theo chế độ quy định của pháp luật.

UBND Thị xã sẽ tổ chức thực hiện việc lên phương án bồi thường cho 3 hộ ông Thám, ông Chiếu và bà Bảy khi có chủ trương cụ thể của UBND tỉnh.

Chúng tôi xin thông tin để ông Thám, ông Chiếu, bà Bảy được rõ.

PHÒNG CTBĐ