Trả lời ông Trần Minh Thượng: Vụ việc của ông phải chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh

Cập nhật ngày: 25/12/2010 - 08:32

Ông Trần Minh Thượng, ngụ ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu có đơn gửi Báo Tây Ninh với nội dung: UBND tỉnh đã có Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 1.12.2008 với nội dung thu hồi Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 3.8.1994 của UBND tỉnh về việc công nhận Quyết định số 34/QĐ-UBND của UBND huyện Bến Cầu và Quyết định số 01/QĐ-UBND của UBND xã An Thạnh, với lý do các quyết định trên trái pháp luật; bác đơn khiếu nại của ông Trần Văn Lum, ngụ ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành. Giao UBND huyện Bến Cầu thu hồi giấy CNQSDĐ của ông Trần Văn Lum, ông Trần Hoài Nam, bà Nguyễn Thị Mé, ông Trần Hồng Vinh. Thế nhưng, quyết định này của UBND tỉnh cho đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Báo Tây Ninh đã chuyển đơn của ông Trần Minh Thượng đến UBND huyện Bến Cầu. Vừa qua, UBND huyện Bến Cầu có công văn phản hồi với nội dung như sau:

Cuộc họp ngày 11.9.2009, tại trụ sở Ban CHQS huyện Bến Cầu, đồng chí Võ Hùng Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: “Nội dung Quyết định 2769/QĐ-UBND ngày 1.12.2008 của Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định các quyết định trước đây của UBND huyện và tỉnh là không đúng quy định của pháp luật, đồng thời giao UBND huyện Bến Cầu tống đạt Quyết định 2769/QĐ-UBND ngày 1.12.2008 của UBND tỉnh cho các đương sự và tổ chức thực hiện, nếu có gì phát sinh, vướng mắc thì kiến nghị UBND tỉnh xin chủ trương giải quyết”.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức trao quyết định nêu trên. Ngày 30.10.2009, Phòng TN&MT mời ông Trần Minh Thượng (là con ông Trần Văn Phép, được ông Phép uỷ quyền hợp pháp) và ông Trần Văn Lum đến UBND xã An Thạnh để trao quyết định nêu trên, thế nhưng ông Lum không đến (vắng mặt không lý do); đối với ông Thượng, sau khi nhận quyết định, có ý kiến như sau: Ông đồng ý nhận 0,5 ha đất thổ cư, phần diện tích 2 ha đất ruộng hiện trạng như hiện nay đã đào ao không sản xuất được, ông đề nghị Nhà nước trả tiền để ông mua đất nơi khác sản xuất.     

Ngày 13.11.2009, Phòng TN&MT mời ông Lum lần 2 để trao quyết định, nhưng ông Lum tiếp tục vắng mặt không lý do. Ngày 6.1.2010, họp Ban CĐ.GQKNTC huyện kết luận: giao Phòng TN&MT làm việc với các ông Trần Hoài Nam, bà Nguyễn Thị Mé, ông Nguyễn Hồng Vinh theo tinh thần nội dung Quyết định 2769/QĐ-UBND ngày 1.12.2008 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Ngày 26.2.2010, Phòng TN &MT kết hợp với UBND xã An Thạnh, làm việc với các ông Trần Hoài Nam, bà Nguyễn Thị Mé, ông Nguyễn Hồng Vinh, với kết quả như sau:

Ông Trần Hoài Nam trình bày: trước đây ông có sang nhượng của ông Trần Văn Lum phần đất ruộng diện tích 2,2 ha và phần đất gò diện tích khoảng 0,3 ha. Sau khi sang nhượng của ông Lum, ông tiếp tục sang nhượng toàn bộ diện tích nêu trên cho bà Nguyễn Thị Mé, việc thu hồi giấy CNQSDĐ mà ông sang nhượng hết cho bà Mé, Nhà nước giải quyết theo quy định của pháp luật. Còn bà Nguyễn Thị Mé trình bày: trước đây, bà có sang nhượng của ông Trần Hoài Nam phần đất ruộng có diện tích khoảng 2 ha và phần đất gò diện tích 0,5 ha, giá sang nhượng là 200 triệu đồng, sau đó bà Mé sang nhượng 2 ha đất ruộng cho ông Trần Hồng Vinh, với giá là 350 triệu đồng. Hiện nay, bà Mé đang sử dụng 0,5 ha đất gò, nhưng giấy CNQSDĐ bị thất lạc. Việc Nhà nước thu hồi giấy CNQSDĐ, bà đồng ý nhưng phải đền bù cho gia đình bà bằng tiền theo quy định của pháp luật.

Sau đó, ông Trần Hồng Vinh trình bày: trước đây, ông có sang nhượng của bà Nguyễn Thị Mé phần đất ruộng diện tích khoảng 2 ha, giá 350 triệu đồng và ông đã chuyển mục đích sử dụng đất sang nuôi trồng thuỷ sản. Nay Nhà nước thu hồi giấy CNQSDĐ, ông yêu cầu Nhà nước đền bù cho ông bằng số tiền ông đã sang nhượng của bà Nguyễn Thị Mé.

Qua nội dung nêu trên, UBND huyện Bến Cầu xét thấy, việc thực hiện Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 1.12.2008 của UBND tỉnh đã gặp khó khăn, vì ông Lum được quyền định đoạt tài sản theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai năm 2003 “Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất” và ông đã sang nhượng cho ông Trần Hoài Nam đúng pháp luật.

Từ cơ sở nêu trên, ngày 11.8.2010, UBND huyện Bến Cầu có văn bản báo cáo kiến nghị UBND tỉnh với 3 nội dung như sau: Đối với bà Nguyễn Thị Mé, ông Trần Hoài Nam và ông Trần Hồng Vinh sang nhượng đất là hợp pháp, nên không có cơ sở để thu hồi; Quy trách nhiệm dân sự đối với ông Trần Văn Lum, có chế tài buộc ông Trần Văn Lum bồi thường cho ông Trần Văn Phép; Trường hợp UBND tỉnh không quy trách nhiệm dân sự đối với ông Trần Văn Lum thì đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí bồi thường đất cho ông Trần Văn Phép theo giá thị trường.

Thế nhưng cho đến nay, UBND huyện chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.  

Vậy nay Báo Tây Ninh thông tin để ông Trần Minh Thượng được rõ.

PHÒNG CTBĐ