Trảng Bàng: Công tác thi đua khen thưởng bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị

Cập nhật ngày: 05/05/2013 - 05:24

(BTNO)- UBND huyện Trảng Bàng vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2012 và phát động thi đua năm 2013.

Cac tập thể đđdược UBND tỉnh khen thưởng

UBND huyện cho biết, trong năm 2012 công tác thi đua, khen thưởng của huyện luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện. Chất lượng các phong trào thi đua ngày càng được nâng lên. Huyện chú trọng xây dựng và nhân rộng những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Mỗi lĩnh vực thi đua có ít nhất từ 2 điển hình trở lên. Các xã thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng như Lộc Hưng, An Tịnh, Phước Chỉ… Ngoài ra, UBND huyện còn phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được cán bộ, công nhân viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Trong năm 2012, có 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 3 tập thể được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Tây Ninh; 13 tập thể và 4 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh; 11 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 3 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đối với ngành giáo dục huyện, trong năm học 2011- 2012, có 2 tập thể được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen; 2 tập thể và 24 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 11 tập thể được công nhận Tập thể lao động xuất sắc; 44 cá nhân chiến sĩ thi đua cấp tỉnh… 

Tại hội nghị, các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn trong huyện ký kết giao ước thi đua năm 2013. UBND huyện cũng đã trao Bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen của UBND huyện cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác thi đua năm 2012.

D.H