Trách nhiệm công vụ của người lãnh đạo

Cập nhật ngày: 20/08/2019 - 21:24

"Đảng ta luôn luôn dành sự quan tâm to lớn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, được tiến hành thường xuyên, liên tục"- Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

1. Đầu tuần này, trong Hội nghị giao ban trực tuyến của ngành Tổ chức Đảng, ngành này cho biết đã tham mưu quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cụ thể, ngành Tổ chức Đảng thời gian qua đã tham mưu cấp ủy các cấp rà soát, thẩm định, bổ sung, phê duyệt quy hoạch cán bộ các cấp, theo đó, ngành đã tham mưu phê duyệt quy hoạch 162 lượt cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ trong quy hoạch chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo; tham mưu thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ cấp chiến lược đối với các vị được quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII…

Trong định hướng công tác thời gian tới, ngành Tổ chức Đảng chủ trương thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp: Tham mưu bổ sung kịp thời cấp Ủy viên các cấp gắn với rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy khóa tới, bảo đảm công khai, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng tiêu chuẩn, điều kiện và đúng quy trình, quy định, thật sự tiêu biểu và kiên quyết không để lọt những người chạy chức, chạy quyền; tham mưu thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy quản lý; đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ trong quy hoạch; thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với việc bố trí Bí thư cấp ủy các cấp không là người địa phương một cách phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nằm trong hoạt động liên quan đến công tác cán bộ của Đảng, ngày 6/8, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng. Ngay tại lễ khai giảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã nhấn mạnh: Đảng ta luôn luôn dành sự quan tâm to lớn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, được tiến hành thường xuyên, liên tục. Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Hội nghị Trung ương khóa XII đã nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng toàn diện, cả về tư tưởng, đạo đức, tổ chức và nhất là công tác cán bộ, coi đây là then chốt của nhiệm vụ then chốt.

Điều này càng khẳng định quan điểm của Đảng ta trong suốt hơn 80 năm qua, đặc biệt được nêu trong Nghị quyết số 26 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII liên quan vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Trong đó, Đảng ta tái khẳng định quan điểm: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả; đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.

2. Mục tiêu của lớp bồi dưỡng là cập nhật cho các học viên những kiến thức mới về lý luận, thực tiễn; về phương pháp tiếp cận và phương pháp công tác; về một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nhằm nhận thức rõ hơn những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường mới nảy sinh; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; đặc biệt là rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo cao cấp, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu, rộng.

“Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất quan tâm tới lớp học quan trọng này. Các đồng chí tham gia lớp học này được rà soát, lựa chọn hết sức kỹ lưỡng, thể hiện sự tin cậy, gửi gắm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các đồng chí. Càng vinh dự bao nhiêu các đồng chí lại càng phải ý thức sâu sắc bấy nhiêu về trách nhiệm của mình” -Thường trực Ban Bí thư nói.

Trách nhiệm công vụ của người lãnh đạo cao cấp - đây là điều không phải bây giờ mới nói; nhưng trong bối cảnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng được kiên trì thực hiện gắn với công tác xây dựng Đảng trong suốt nhiệm kỳ thì vấn đề này càng được nhấn mạnh hơn nữa.

Trong một bài viết hồi tháng trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả, đồng thời tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chính vì thế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu: Tăng cường kiểm soát công tác cán bộ, nghiêm cấm mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tìm cách nâng người này, hạ người kia, gây nghi ngờ, làm mất đoàn kết nội bộ. Và, đặc biệt, “kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm, bản thân hoặc vợ chồng con cái có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính”.

3. Thực tế thời gian qua chứng tỏ rằng, chính sự suy thoái về tư tưởng dẫn đến quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra rất nhanh. Nhiều vụ án tham nhũng cỡ bự bị phanh phui với nhiều bị can, bị cáo là cán bộ cao cấp cho thấy, dường như, đã có thời điểm chúng ta không thể nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, nhất là cán bộ có chức có quyền. Có lẽ vì thế mà sự suy thoái như một thứ virus cứ ngày ngày ngấm vào trong tư tưởng và đã làm hỏng cán bộ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp gần 40 kỳ. Điều đáng buồn là tại kỳ họp nào, Ủy ban cũng ra thông báo kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan đến tham nhũng trong đó rất nhiều cán bộ cấp cao, kể cả là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, không ít người làm việc trong hệ thống cơ quan tư pháp.

Tại kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương diễn ra mới đây, Ủy ban này đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 10 đảng viên, quân nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, kỷ luật của Quân đội và pháp luật của Nhà nước. Ủy ban này cũng đề nghị khai trừ Đảng: 5; tước danh hiệu quân nhân: 7; giáng cấp bậc quân hàm: 2; cách tất cả các chức vụ: 1.

Như vậy là ở cấp nào, công tác kiểm tra cũng được tăng cường mạnh mẽ.

Trở lại với việc “đốt đuốc” tìm nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới, việc tăng cường giáo dục tư tưởng đã được nhấn mạnh nhiều lần - đó là quan điểm đúng đắn và nhất quán. Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các cán bộ trong diện quy hoạch của nhiệm kỳ khóa XIII là cần thiết, nhưng cần tăng cường bồi dưỡng về đạo đức, phẩm chất; bên cạnh đó cũng cần tăng cường giám sát trong hệ thống Đảng, chính quyền và đẩy mạnh giám sát của nhân dân như một kênh giáo dục cán bộ thường xuyên, liên tục. Làm được như vậy chúng ta mới làm tròn trách nhiệm với nguồn cán bộ và giúp cán bộ làm tốt trách nhiệm công vụ của mình.

Nguồn Daidoanket