baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: 680 triệu đồng hỗ trợ cho đảng viên nghèo

Cập nhật ngày: 26/09/2011 - 08:44

(BTNO)- Thực hiện Đề án số 773-ĐA/TU Ban thường vụ Tỉnh uỷ về chính sách hỗ trợ gia đình đảng viên nghèo giai đoạn 2009 – 2010, đến nay toàn huyện Trảng Bàng có 31 hộ đảng viên nghèo được hỗ trợ với tổng số tiền 680 triệu đồng. Trong đó hỗ trợ xây dựng nhà cho 17 hộ, với số tiền 510 triệu đồng; hỗ trợ sửa nhà 6 hộ, trị giá 15 triệu đồng/hộ (tổng cộng 90 triệu đồng); trợ cấp khó khăn đột xuất 8 hộ, với số tiền 80 triệu đồng.

Trao nhà cho gia đình đảng viên  Huỳnh Thanh Tuấn

Đề án Hỗ trợ đảng viên nghèo được thực hiện đã góp phần khắc phục tình trạng đảng viên bỏ công tác và sinh hoạt do kinh tế gia đình khó khăn, là chủ trương thiết thực, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên giúp họ tiếp tục vươn lên phát triển kinh tế. Kịp thời động viên, khuyến khích đảng viên nỗ lực phấn đấu, nhiệt tình tham gia các lĩnh vực công tác, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tại địa phương.

Trần Siêu