BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng

Cập nhật ngày: 06/11/2015 - 05:30

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Ngọc đã thông tin đến các đại biểu những nội dung chủ yếu của Hội nghị lần thứ 12, bao gồm: Trung ương thảo luận và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cho các đại biểu nắm bắt kịp thời quan điểm, chủ trương của Đảng, qua đó có những định hướng lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao công tác tuyên truyền tại địa phương, đơn vị.

Tấn Trung