baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Biểu dương gương điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Cập nhật ngày: 29/08/2009 - 08:10

Các tập thể có nhiều thành tích trong cuộc vân động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Đảng uỷ thị trấn Trảng Bàng khen thưởng.

* Đảng uỷ thị trấn Trảng Bàng vừa tổ chức hội nghị biểu dương điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sáng ngày 28.8.2009. Báo cáo của Ban Chỉ đạo 06-CT/TW của Đảng uỷ Thị trấn cho biết, sau khi triển khai các chuyên đề, Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến được 29 cuộc, với 504 người dự, có 21 ý kiến quần chúng đóng góp trực tiếp.

Đa số các ý kiến đóng góp đều nhận xét đa số cán bộ, đảng viên đều nhiệt tình công tác, hoàn thành nhiệm vụ, có đạo đức, lối sống gần gũi với quần chúng, tuy nhiên vẫn còn một vài đảng viên có vi phạm về đạo đức, lối sống. Về lấy ý kiến bằng phiếu, có 318 phiếu đóng góp. Trong đó có 63 ý kiến tập trung góp ý cho 21 cán bộ, đảng viên có thiếu sót như có biểu hiện về đạo đức, lối sống làm cho quần chúng chê trách, không gần gũi với quần chúng, ít quan tâm đến đời sống và nguyện vọng của quần chúng, nhân dân, chỉ lo lợi ích cá nhân gia đình, ít lo cho lợi ích tập thể, có biểu hiện lấy của công làm của tư, kèn cựa địa vị, nói không đi đôi với làm, coi thường quần chúng, lười lao động, sống buông thả. Sau khi được quần chúng góp ý, Đảng uỷ đã mời 19 cán bộ, đảng viên bị quần chúng góp ý để phân tích cụ thể từng nội dung góp ý đúng hay sai cho từng người và đề nghị phải tôn trọng ý kiến đóng góp của quần chúng, nếu có thì nhận thiếu sót, nếu không thì rút kinh nghiệm trong công tác.

Tại hội nghị Đảng uỷ Thị trấn đã khen thưởng 4 tập thể, 13 cá nhân và biểu dương 1 tập thể, 18 cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

* Uỷ ban MTTQVN huyện Trảng Bàng tổ chức hội nghị biểu dương gương điển hình trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào chiều ngày 28.8.2009.

Qua hơn 2 năm thực hiện cuộc vận động, đa số cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận đã nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động. Từ đó ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu và sửa đổi lối làm việc; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước thật sự trong sạch vững mạnh. Hệ thống Mặt trận đã phối hợp tổ chức và phát động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình mục tiêu quốc gia đạt kết quả cao, như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Trong năm 2007, huyện đã xây dựng được 6 ấp văn hoá, nâng tổng số ấp văn hoá toàn huyện lên 59 ấp văn hoá; vận động quỹ “Vì người nghèo” được trên 997 triệu đồng, đạt hơn 130% kế hoạch; xây tặng được 146 căn nhà đại đoàn kết; 11/11 MTTQ xã, thị trấn đạt loại mạnh; trên 93% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá. Trong năm 2008, toàn huyện xây dựng được 3 ấp văn hoá, nâng tổng số ấp văn hoá lên 61 ấp; vận động quỹ “Vì người nghèo” được trên 856 triệu đồng, đạt hơn 114% kế hoạch, xây tặng được 63 căn nhà đại đoàn kết, 11/11 MTTQ xã thị trấn tiếp tục đạt loại mạnh; trên 93% hộ gia đình tiếp tục đạt chuẩn gia đình văn hoá. Trong 8 tháng đầu năm 2009, huyện đã vận động quỹ “Vì người nghèo” được hơn 856 triệu đồng, đạt trên 109% kế hoạch; xây tặng 61 căn nhà đại đoàn kết, vượt chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Trảng Bàng đã khen thưởng cho 2 tập thể và 3 cá nhân có nhiều thành tích.

D.H