Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Trảng Bàng: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường tiếp nhận và trả kết quả một số thủ tục hành chính cấp huyện đạt hiệu quả 

Cập nhật ngày: 09/11/2021 - 11:10

BTNO - Từ ngày 25.10.2021, UBND thị xã Trảng Bàng bắt đầu thực hiện thí điểm giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 10/10 xã, phường tiếp nhận và trả kết quả một số thủ tục hành chính cấp huyện.

Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Đôn Thuận

Theo đó, các thủ tục hành chính được thí điểm bao gồm: Thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh có liên thông với lĩnh vực thuế (đăng ký thành lập hộ kinh doanh; đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh; tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh; chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh) và thủ tục hành chính về đăng ký thuế liên thông với đăng ký kinh doanh (đăng ký thuế lần đầu; thay đổi thông tin đăng ký thuế và tạm ngừng hoạt động, kinh doanh).

Theo UBND thị xã Trảng Bàng, qua 2 tuần triển khai thực hiện thí điểm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đã tiếp nhận 87 hồ sơ, trong đó, giải quyết đúng hạn 51 hồ sơ, chưa giải quyết trong hạn 36 hồ sơ; đã trả kết quả qua dịch vụ bưu chính là 51 hồ sơ.

Bước đầu việc thực hiện thí điểm đã mang lại hiệu quả thiết thực, tiết giảm chi phí của người dân (bao gồm thời gian đi lại và thời gian để thực hiện thủ tục hành chính), các xã đều có vị trí cách trung tâm của thị xã đến gần 30 km.

Đây là cũng điều kiện tốt để người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi địa phương có sự kết hợp giữa thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính qua môi trường mạng (dịch vụ công mức độ 3, 4) và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích nên hầu như người dân không phải đi lại nhiều lần để thực hiện thủ tục.

Mặt khác, việc kết hợp liên thông giữa thuế và đăng ký kinh doanh đã giúp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực này, cơ bản khắc phục tình trạng người dân không đăng ký thuế sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giúp cơ quan thuế thực hiện tốt công tác quản lý thuế, thu đúng, đủ đối với các hộ kinh doanh.

Được biết, việc thí điểm sẽ thực hiện đến tháng 10.2022.

C.T


  • TIMSEN công ty kế toán chuyên nghiệp