BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Các ban công tác mặt trận, tổ dân cư tự quản luôn được củng cố và nâng cao chất lượng

Cập nhật ngày: 24/06/2010 - 05:13

(BTNO)- Vừa qua, Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Trảng Bàng đã tổng kết công tác thực hiện Đề án “Đa dạng hoá các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà” (Đề án 01/ĐA-MT) và Đề án “Củng cố nâng cao chất lượng Ban công tác Mặt trận, tổ dân cư tự quản (Đề án 10/ĐA-MT) giai đoạn 2006-2010” của UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh.

Phó Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng Đỗ Minh Tiển trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong  thực hiện Đề án 01/ĐA-MT và Đề án 10/ĐA-MT

Báo cáo của UBMTTQVN huyện Trảng Bàng cho biết, qua 5 năm thực hiện Đề án 01/ĐA-MT, UBMTTQVN huyện Trảng Bàng và các tổ chức thành viên của huyện ngày càng mở rộng thêm nhiều ngành, giới tham gia vào tổ chức thực hiện Đề án. Các tổ chức thành viên mặt trận luôn hướng về cơ sở và củng cố kiện toàn hệ thống tổ chức ngày càng vững mạnh, đồng thời tập trung phát triển đoàn viên hội viên, tập hợp quần chúng vào nhiều loại hình sinh hoạt đa dạng, phong phú để tuyên truyền, học tập và phát động phong trào thi đua yêu nước. Từ khi thực hiện Đề án 10/ĐA-MT đến nay, các Ban công tác Mặt trận (CTMT) ấp, tổ dân cư tự quản (DCTQ) trên địa bàn huyện luôn được củng cố, ổn định về tổ chức và nâng cao chất lượng so với những năm trước. Trong 5 năm qua, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức được 15 lớp tập huấn cho cán bộ Ban CTMT, với 1.080 lượt người tham dự. Toàn huyện hiện có 1.062 tổ DCTQ. Các tổ đều được củng cố kiện toàn, Ban điều hành tổ luôn bố trí đủ 3 thành viên (tổ trưởng, tổ phó, thư ký). Đa số các Ban điều hành tổ cơ cấu gồm cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, người cao tuổi và các cá nhân có uy tín, có năng lực được nhân dân dân tín nhiệm. Qua kiểm tra đánh giá xếp loại, trong 5 năm qua số lượng Ban CTMT và số tổ DCTQ  được xếp loại mạnh đều tăng lên hàng năm.

Tại hội nghị, UBND huyện Trảng Bàng đã khen thưởng 10 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án 01/ĐA-MT và Đề án 10/ĐA-MT.

D.H