BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Chưa có xã nào hoàn thành đồ án quy hoạch XD NTM

Cập nhật ngày: 12/05/2012 - 03:06

(BTNO)- Vừa qua, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (XD NTM) tỉnh Tây Ninh đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo XD NTM huyện Trảng Bàng.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo XD NTM tỉnh làm việc tại huyện Trảng Bàng

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo XD NTM huyện Trảng Bàng cho biết, huyện Trảng Bàng có 3/11 xã, thị trấn được tỉnh chọn làm xã điểm để XD NTM, gồm xã An Hoà, Lộc Hưng và An Tịnh. Đến nay toàn huyện chưa có xã nào đạt được từ 6 tiêu chí (theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn của Trung ương) trở lên. Trong đó có 5 xã đạt 5 tiêu chí; 3 xã đạt 4 tiêu chí; 1 xã đạt 3 tiêu chí. Đến nay đã có 7 xã triển khai công tác lập quy hoạch XD NTM, nhưng chưa có xã nào hoàn thành đồ án quy hoạch.

Về công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, trong năm 2011, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện kết hợp với Trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh tổ chức được 33 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, với 990 học viên tham dự, tổng kinh phí thực hiện là 500 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư XD NTM tính đến nay được 128,94 tỷ đồng . Trong đó vốn huy hoạch và thực hiện quy hoạch 373 triệu đồng, vốn đầu tư xây dựng cơ bản (vốn lồng ghép) 127,624 tỷ đồng.

Khó khăn vướng mắc của huyện là thiếu cán bộ chuyên trách XD NTM. Việc triển khai công tác lập quy hoạch chậm, do đơn vị tư vấn thì ít, mà cùng một lúc lập quy hoạch rất nhiều xã trong và ngoài huyện…

D.H