BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Công bố quyết định thành lập Ban Tiếp công dân

Cập nhật ngày: 09/12/2014 - 12:00

Đây là đơn vị được thành lập trên cơ sở phòng Tiếp công dân trực thuộc Văn phòng HĐND – UBND huyện, có trụ sở tại tầng trệt khu hành chính UBND huyện, số 3 đường Gia Long, Khu phố Lộc An, Thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng.

Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Minh trao quyết định công bố thành lập Ban tiếp công dân.

Ban Tiếp công dân huyện có chức năng tham mưu giúp UBND tổ chức tiếp công dân, là đầu mối tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân; đề xuất xử lý đơn thư theo quy trình của Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật tiếp công dân. 

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, tiếp dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nếu làm tốt sẽ có nhiều chủ trương, chính sách của huyện được người dân hiểu và ủng hộ, qua đó lãnh đạo sẽ có những điều chỉnh về chính sách, chủ trương phù hợp với thực tế.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban Tiếp công dân nhanh chóng kiện toàn bộ máy, bổ sung đủ đội ngũ cán bộ có năng lực, có trách nhiệm, nhiệt tình và nắm vững pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Được biết, từ năm 2011 đến 2013, Phòng Tiếp công dân của huyện đã tiếp được 387 lượt người, thông qua việc tiếp dân đã nhận được 435 đơn gồm khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu kiến nghị khác và tố cáo; trong đó đã giải quyết 113/132 tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt 85,6%.

Hiểu Sinh