Trảng Bàng: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân 

Cập nhật ngày: 22/10/2019 - 08:57

BTNO - Ngày 21.10, Ban Thường vụ huyện ủy Trảng Bàng tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện.

Đồng chủ trì hội nghị có Bí thư huyện ủy Trương Nhật Quang, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hồ Văn Hồng và Chủ tịch UBND huyện Trần Anh Minh.

Bí thư huyện ủy Trương Nhật Quang phát biểu tại buổi đối thoại.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng Trương Nhật Quang cho biết hội nghị nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị... qua đó phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, đổi mới phương thức lãnh đạo, thống nhất tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa đảng, nhà nước với nhân dân.

Hội nghị cũng đã được nghe ông Trần Anh Minh- Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2019.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các đại biểu đã có 16 lượt phát biểu với 32 ý kiến nêu những khó khăn, vướng mắc tại địa phương, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên – môi trường, giao thông, thủy lợi, công nghiệp, xây dựng, phát triển nông thôn…

Các ý kiến tập trung vào những vấn đề như: Việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số tuyến kênh, đê bao, tuyến đường giao thông và đường điện cần sớm đầu tư nâng cấp sửa chữa; tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải, ô nhiễm nguồn nước; tệ nạn cờ bạc, tín dụng đen, ma túy, an ninh mạng; lnh vực chế độ tiền lương, bảo hiểm y tế, phụ cấp cũng như hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình…

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện và ban ngành các cấp đã lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân. Nhiều vấn đề người dân phản ánh, trao đổi thuộc thẩm quyền đã được trả lời trực tiếp; đối với một số kiến nghị cần xin ý kiến cơ quan cấp trên, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện cam kết trong thời gian sớm nhất sẽ có công văn trả lời đến các xã và công khai nội dung trả lời để người dân biết.

Hiểu Sinh