Trảng Bàng: Gần 2 tỷ đồng dành cho hoạt động nhân đạo xã hội

Cập nhật ngày: 08/07/2012 - 12:51

(BTNO)- Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống dân vận các cấp từ huyện đến cơ sở đã tham mưu, phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở địa phương. Đã tập trung vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, chủ động kế hoạch phòng - chống lụt, bão; phòng ngừa dịch bệnh gia súc, gia cầm; triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới; duy trì nâng cao chất lượng hiệu quả mô hình “giải pháp phòng chống bạo lực học đường” và nhân rộng mô hình “xây dựng xã an toàn về an ninh trật tự”.

Tặng quà cho người nghèo

Ngoài ra, nhân dân cũng đã đóng góp xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn đạt tổng trị giá trên 200 triệu đồng và hơn 80 ngày công lao động. Ước tính, tổng giá trị hoạt động nhân đạo xã hội 6 tháng qua đạt trên 1,9 tỷ đồng, đã giúp cho 40.144 đối tượng chính sách, người nghèo trên địa bàn. Bên cạnh đó, các tổ chức, đoàn thể huyện đã vận động và phối hợp các tổ chức từ thiện, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 4.020 đối tượng, đạt 302% kế hoạch với tổng kinh phí trên 11,3 tỷ đồng…

Hiểu Sinh