Trảng Bàng: Giám sát công tác quản lý chuyển mục đích sử dụng đất 

Cập nhật ngày: 18/05/2020 - 19:36

BTNO - Mới đây, Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Trảng Bàng đã có buổi giám sát đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã về công tác quản lý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thị xã từ năm 2016 đến tháng 3.2020.

Tham dự buổi giám sát có ông Ngô Minh Xuyên- Phó Chủ tịch HĐND thị xã cùng lãnh đạo UBND 10 xã, phường trên địa bàn thị xã Trảng Bàng.

Quang cảnh buổi giám sát.

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thị xã Trảng Bàng từ năm 2016 – 2020, Phòng đã tham mưu UBND thị xã giải quyết 2.498 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, xin chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở là 4 hồ sơ, đất sản xuất kinh doanh là 2.494 hồ sơ; đã giải quyết đúng hạn là 2.335 hồ sơ và quá hạn 163 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 6,5%.

Trong kỳ giám sát, trên địa bàn thị xã xảy ra 3 trường hợp là các cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất không được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền; đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp này với số tiền phạt 28 triệu đồng và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo UBND các xã, phường trong thị xã cũng đã nêu lên những khó khăn của địa phương, như: Việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa đúng nơi, đúng nhu cầu của người dân; nhiều quy hoạch của 2 cấp thị xã và xã, phường bị chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương khiến người dân không thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất; nhiều trường hợp người dân tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, kênh thủy lợi, nhưng khi đi làm thủ tục chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì việc giải quyết còn chậm.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Huỳnh Thanh Hải-Phó Trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND thị xã Trảng Bàng đề nghị Phòng Tài nguyên và môi trường phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai đến toàn dân; phối hợp với các xã, phường làm tốt công tác quản lý đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Việt Khánh