BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 – 2015

Cập nhật ngày: 03/10/2014 - 11:28

Trong 9 tháng qua, Huyện ủy Trảng Bàng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các chương trình trọng tâm của huyện, chủ động tích cực đề ra nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tế của địa phương, vì vậy kết quả thực hiện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng - an ninh đều đạt được những kết quả khả quan.

Theo đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng; giá trị nông nghiệp ước đạt trên 2.377 tỷ đồng, đạt trên 73,68%% so với kế hoạch. Giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 9.212 tỷ đồng, đạt 66,56% kế hoạch, tăng 11,13% so cùng kỳ. Giá trị các ngành Thương mại - Dịch vụ ước đạt trên 1.937 tỷ đồng. Toàn huyện có 3 tổ hợp tác, 14 hợp tác xã đang hoạt động, 15 trang trại sản xuất nông sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, trong 9 tháng, tổng số vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn huyện được 86,64 triệu USD, với 5 dự án mới (4 dự án FDI, 1 dự án trong nước). Lũy kế đến nay trên địa bàn huyện có 180 dự án đầu tư được cấp phép (140 dự án FDI, 41 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư là 615,67 triệu USD và trên 4.200, trong đó có 146 dự án đang hoạt động, thu hút trên 42.200 lao động.

Đến nay huyện đã có thêm 50 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp đăng ký hoạt động, lũy kế đến nay toàn huyện có 355 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng trên 10% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách 9 tháng ước đạt gần 102 tỷ đồng, đạt trên 102% so với dự toán, tăng trên 28% so với cùng kỳ năm trước; tổng chi ngân sách ước thực hiện trên 202,5 tỷ đồng, đạt trên 81% so với dự toán và tăng gần 6% so với cùng kỳ.

Tiếp tục chỉ đạo và chấn chỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng cơ bản; đến nay đã triển khai thực hiện 144 công trình (12 công trình chuyển tiếp, 132 công trình mới). Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các công trình trọng điểm của huyện.

Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt và có hiêu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, kết quả đến nay tiêu chí thực hiện ở các xã được nâng lên đáng kể (An Tịnh đạt 16 tiêu chí, An Hòa 13 tiêu chí, còn lại đạt từ 6 đến 10 tiêu chí). Các lĩnh vực Văn hóa – Xã hội, luôn được quan tâm đầu tư đẩy mạnh theo hướng xã hội hóa. Công tác xây dựng chính quyền, dân vận, mặt trận và đoàn thể luôn vững mạnh. Xây dựng Đảng luôn được chú trọng. Quốc phòng - An ninh được giữ vững ổn định.

Hội nghị đã thông qua quyết định chỉ định bổ sung hai Huyện ủy viên đối với ông Lê Văn Chọn – Viện trưởng Viện KSND Trảng Bàng và ông Trần Sĩ Thịnh – Bí thư Huyện đoàn Trảng Bàng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Quang đánh giá cao và biểu dương công tác lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của huyện với tinh thần trách nhiệm cao của toàn Đảng bộ Trảng Bàng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ Trảng Bàng phải bám sát tình hình chung của tỉnh, của địa phương để có sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết của huyện đề ra, đặc biệt lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tấn Trung