Trảng Bàng: Khen thưởng gương điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Cập nhật ngày: 11/05/2013 - 05:48

(BTNO)- Ban Thường vụ Huyện ủy Trảng Bàng vừa tổ chức hội nghị sơ kết hai năm và biểu dương, khen thưởng gương điển hình, tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bí thư Huyện uỷ Trảng Bàng Nguyễn Thanh Ngọc trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Bí thư Huyện ủy khẳng định, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở huyện Trảng Bàng ngày càng đi vào nề nếp, thiết thực, hiệu quả; thể hiện tính chủ động sáng tạo hơn. Các tổ chức cơ sở Đảng đã đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với các tiêu chí cụ thể, phù hợp, gắn với thực hiện cải cách hành chính, lề lối làm việc; xây dựng nếp sống văn hóa, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng kỹ luật lao động. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang trở thành hành động tự giác không thể thiếu của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tăng cường củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ huyện và trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có nhiều mô hình hay, kinh nghiệm quý được nhân rộng và xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ban Thường vụ Huyện ủy Trảng Bàng đã biểu dương, khen thưởng 11 tập thể và 109 cá nhân có thành tích trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

D.H