BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Làm tốt công tác dân vận

Cập nhật ngày: 07/09/2010 - 09:44
HTML clipboard

(BTNO) - Hội nghị tổng kết 2 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2009 - 2010 được Ban Dân vận Huyện uỷ Trảng Bàng tổ chức vào sáng 7.9.2010.

Các cá nhân có thành tích được UBND huyện Trảng Bàng khen thưởng

Nhìn chung 2 năm qua, các ngành các cấp huyện Trảng Bàng đã tham mưu kịp thời cho cấp uỷ Đảng có kế hoạch lãnh đạo, tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị và các lực lượng vũ trang làm công tác dân vận. Các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác dân vận của Đảng. Tổ chức xây dựng và thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”, như tổ chức vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng chủ trương, nghị quyết của Đảng và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế xã hội, giúp nhau giảm nghèo. Trong hai năm qua, toàn huyện đã vận động quỹ “Vì người nghèo” được 3,1 tỷ đồng; xây tặng cho đối tượng nghèo được 259 căn nhà đại đoàn kết. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư, đến nay toàn huyện Trảng Bàng đã xây dựng được 64/72 ấp, khu phố văn hoá, đạt tỷ lệ 88,89%, và được cấp trên công nhận “Xã Văn hoá” 2 xã là An Hoà và Lộc Hưng. Vận động nhân dân tham gia thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Hai năm qua, huyện đã tổ chức cho quần chúng tham gia học tập cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được 992 cuộc, với 36.764 người tham dự. Qua triển khai thực hiện cuộc vận động đã có 185 gương điển hình tiên tiến được biểu dương.

Tại hội nghị, UBND huyện Trảng Bàng đã khen thưởng cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hai năm 2009 - 2010.

D.H