BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực

Cập nhật ngày: 27/04/2011 - 07:54

Các tập thể và cá nhân có thành tích được khen thưởng.

Hội đồng thi đua khen thưởng (TĐKT) huyện Trảng Bàng vừa tổ chức tổng kết công tác TĐKT năm 2010.

Trong năm qua, Hội đồng TĐKT các đơn vị trực thuộc huyện Trảng Bàng đã tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, với nội dung phong phú, đa dạng, sát thực tiễn; thu hút đông đảo cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia thi đua tạo thành động lực quan trọng, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Huyện uỷ và HĐND huyện đề ra trong năm 2010. Trong năm, MTTQ và các đoàn thể đã vận động xây dựng và bàn giao 22 căn nhà tình nghĩa, 179 căn nhà đại đoàn kết. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi gặt hái được nhiều kết quả khả quan. Đời sống nông dân từng bước được nâng lên. Thanh niên huyện Trảng Bàng sẵn sàng có mặt trong mọi phong trào như: “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Hiến máu nhân đạo”… Hội Phụ nữ Trảng Bàng chú ý tuyên truyền phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Phong trào thi đua ở các xã, thị trấn đã từng bước ổn định và đi vào nề nếp…

Từ những thành tích đạt được, trong năm 2010, nhiều tập thể và cá nhân ở huyện Trảng Bàng đã được cấp trên khen thưởng. Dịp này, UBND huyện Trảng Bàng trao cờ thi đua đơn vị dẫn đầu của UBND tỉnh cho tập thể Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, trao bằng khen của UBND tỉnh cho 7 tập thể và 7 cá nhân đã hoàn thành tốt phong trào thi đua năm 2010. Ngoài ra, UBND huyện khen thưởng 29 tập thể lao động tiên tiến; 40 chiến sĩ thi đua cơ sở và 285 cá nhân lao động tiên tiến trong năm 2010.

D.H