BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Phát động đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Cập nhật ngày: 05/03/2013 - 06:00

(BTNO)- Lễ phát động được tổ chức vào ngày 4.3.2013. Đến dự có ông Nguyễn Văn Không- Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh, ông Lê Quang Chánh- Phó giám đốc Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch.

Đại diện lãnh đạo các xã ký kết giao ước thi đua quyết xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Với mục tiêu gắn phát triển văn hóa nông thôn với phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Trảng Bàng phát động xây dựng xã văn hóa NTM theo các tiêu chuẩn: giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa; xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn; chấp hành chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 98% gia đình văn hóa; 95% ấp khu phố văn hóa... định hướng đến năm 2020 phấn đấu 70% xã đạt chuẩn văn hóa NTM và 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo 10/10 xã đã tiến hành ký kết giao ước thi đua quyết tâm phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa gắn với xây dựng thành công mô hình nông thôn mới giai đoạn 2012 – 2020.

Hiểu Sinh