Trảng Bàng: Phong trào xây dựng đời sống văn hoá luôn được nhân dân hưởng ứng

Cập nhật ngày: 05/09/2010 - 09:38

(BTNO) - Vừa qua, lãnh đạo huyện Trảng Bàng đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2000 -2010 và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trên lĩnh vực hoạt động văn hoá và thông tin giai đoạn 2006-2010.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích phong trào “TDĐKXDĐSVH”

Nhìn chung trong 10 năm qua, phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở huyện Trảng Bàng luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quan tâm, nhân dân đồng tình hưởng ứng. Hiện nay, toàn huyện có 64/72 khu dân cư được công nhận “Ấp văn hoá”, chiếm tỷ lệ trên 88,89%; Có 2 xã (An Hoà, Lộc Hưng) được công nhận “Xã văn hoá”, trong đó xã An Hoà được công nhận “Xã văn hoá” đầu tiên của tỉnh. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá tiếp tục được duy trì và phát triển. Các phong trào “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo”, hoạt động từ thiện… đã góp phần đẩy lùi tiêu cực xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của các thành viên trong cộng đồng dân cư…

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trên lĩnh vực hoạt động văn hoá và thông tin giai đoạn 2006-2010, hoạt động văn hoá thông tin của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm tra trên lĩnh vực văn hoá được quan tâm thực hiện. Các phong trào thể dục thể thao, mạng lưới thư viện của huyện ngày càng hướng về cơ sở, hoạt động sôi nổi, rộng khắp.

Tại hội nghị, UBND huyện Trảng Bàng đã khen thưởng cho 8 tập thể và 17 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào "TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2000-2010.

D.H

 


Liên kết hữu ích