BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Quần chúng góp ý thẳng thắn cho đảng viên với tinh thần trách nhiệm cao

Cập nhật ngày: 08/05/2009 - 10:25

Báo cáo kết quả tổ chức tiếp xúc lấy ý kiến quần chúng ở cơ quan, đơn vị và nhân dân ở ấp (khu phố) của Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Huyện uỷ Trảng Bàng cho biết, đến cuối tháng 3.2009, toàn huyện đã tổ chức được 165 cuộc tiếp xúc lấy ý kiến đóng góp của quần chúng và nhân dân góp ý cho cán bộ, đảng viên, với 2.733 người tham dự. Trong đó có 72 cuộc tiếp xúc lấy ý kiến nhân dân ở ấp, với 1.479 người tham dự; 93 cuộc tiếp xúc lấy ý kiến quần chúng cơ quan, đơn vị, với 1.254 người dự.

Nhìn chung, qua các buổi tiếp xúc, quần chúng đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn nêu những vấn đề về xây dựng đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và nhiều vấn đề bức xúc mà quần chúng nhân dân quan tâm. Kết quả qua các buổi tiếp xúc đã có 812 lượt ý kiến quần chúng đóng góp. Trong đó 231 ý kiến góp ý về công tác xây dựng đảng; 52 ý kiến đóng góp về đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên; 59 ý kiến về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và 470 ý kiến đóng góp trên các lĩnh vực khác. Về ưu điểm, quần chúng nhận xét, đa số cán bộ đảng viên thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã có thể hiện “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Từ đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng và trong xã hội về ý thức tu dưỡng và rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội. Đa số cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành nhiệm vụ được cơ quan, đơn vị, địa phương phân công, đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hoá-xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

Đáng chú ý có 72 ý kiến quần chúng góp ý đối với tổ chức đảng, chính quyền là: cần quan tâm hơn nữa công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, xây dựng đảng thật sự trong sạch vững mạnh, đảng viên phải thật sự là tấm gương để quần chúng noi theo, phải gần gũi quần chúng hơn nữa. Các tổ chức cơ sở đảng cần quan tâm hơn nữa công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trẻ; có 27 ý kiến đóng góp là bộ phận một cửa về địa chính, tư pháp không thường xuyên trực để giải quyết hồ sơ cho nhân dân, cán bộ hướng dẫn nhân dân không nhiệt tình, còn để nhân dân đi lại nhiều lần. Về đạo đức lối sống, có 32 ý kiến đóng góp là còn một phận cán bộ, đảng viên có lối sống thiếu trung thực, chưa thật sự tiết kiệm, còn lãng phí thời gian, tiền của, xa rời quần chúng, nói không đi đôi với làm, kèn cựa địa vị.

D.H