baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Sẵn sàng cho ngày bầu cử

Cập nhật ngày: 20/05/2016 - 05:23

Một điểm bầu cử ở xã An Hòa.

Qua ba lần hiệp thương, số người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện là 63 người, số đại biểu được bầu là 38 vị, được chia thành 11 đơn vị bầu cử.

Số người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn là 546 người, số đại biểu được bầu là 327 vị. Tổng số cử tri trên địa bàn huyện (tính đến ngày 17.5.2016) là 127.290 người (nam chiếm 48,40%, nữ chiếm 51,6%).

Đến nay, về cơ sở vật chất đảm bảo đầy đủ các con dấu của UBBC; Ban bầu cử, tổ bầu cử và thùng phiếu đã được bàn giao đến tất cả các tổ chức phục vụ bầu cử trên địa bàn.

Về giải quyết khiếu nại tố cáo, UBBC huyện đã nhận 1 đơn khiếu nại, tố cáo về tư cách đại biểu HĐND xã. Qua xem xét, UBBC huyện đã chuyển đơn cho UBBC xã An Tịnh giải quyết theo thẩm quyền.

Về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới và trong nội địa đều ổn định.

N.H