BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng sơ kết 3 năm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: Ý thức tự giác rèn luyện đạo đức lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức được nâng lên

Cập nhật ngày: 30/12/2009 - 05:52

Bí thư Huyện uỷ Trảng Bàng Nguyễn Thảo trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động.

Hội nghị tiến hành ngày 29.12.2009. Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” toàn huyện đã mở được 141 lớp học tập các chuyên đề với 7.238 lượt cán bộ, đảng viên và gần 4.500 lượt quần chúng tham dự. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia tổ chức tuyên truyền và hưởng ứng cuộc vận động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua học tập đa số đảng viên, cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân trong huyện đã nhận thức rõ hơn, hiểu sâu hơn những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi triển khai học tập, các cơ sở đảng và hệ thống Mặt trận địa phương đã tổ chức 1.266 cuộc tiếp xúc với quần chúng, nhân dân với 97.523 lượt người tham dự. Tại các buổi tiếp xúc đã có 4.411 lượt ý kiến đóng góp (bằng phiếu) về những mặt tốt và những mặt chưa tốt của cán bộ, đảng viên công chức. Trong đó có 654 lượt ý kiến quần chúng nhân dân góp ý về mặt chưa tốt của cán bộ, đảng viên công chức như: về đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, lối làm việc, ý thức phục vụ nhân dân. Số còn lại là những ý kiến đóng góp về mặt làm tốt của cán bộ, đảng viên công chức. Để nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong cuộc vận động, các cơ sở đảng và Huyện uỷ Trảng Bàng đã tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng 58 tập thể và 463 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhìn chung từ khi thực hiện cuộc vận động đến nay, ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống của đa số cán bộ, đảng viên, công chức được nâng lên. Từ đó ra sức tu dưỡng, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lề lối làm việc. Những biểu hiện tiêu cực, những sai phạm về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Qua đó góp phần tạo được sự chuyển biến trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị những năm qua.

Tuy nhiên, cùng với những mặt làm được, việc thực hiện cuộc vận động ở huyện Trảng Bàng cũng còn một vài mặt hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện cuộc vận động của một số cấp uỷ Đảng lúc đầu còn lúng túng, có lúc có nơi chưa kịp thời, nên ảnh hưởng đến kết quả chung của cuộc vận động; kết quả làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ “chưa thật sự rõ nét, chưa tạo phong trào sâu, rộng trong nhân dân; sự chuyển biến về hành động chưa mạnh. Gương điển hình “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác chưa được phát hiện nhiều.

Tại hội nghị, Huyện uỷ Trảng Bàng đã khen thưởng 14 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong ba năm thực hiện cuộc vận động.

D.H