Trảng Bàng: Thay đổi nội dung và thời gian lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thị xã và phường, xã 

Cập nhật ngày: 06/08/2019 - 09:04

BTNO - Nhằm thực hiện kịp tiến độ trong việc quy hoạch và thành lập Thị xã, mới đây Ban thường vụ Huyện ủy Trảng Bàng tổ chức cuộc họp thống nhất thay đổi nội dung cũng như thời gian so với thông tin đã đưa trước đây, trong việc lấy ý kiến cử tri thành lập các phường và Thị xã Trảng Bàng.

Cụ thể, nội dung và thời gian thay đổi như sau: Sáp nhập 2 xã Bình Thạnh và Phước Lưu thành 1 đơn vị hành chính mới với tên gọi dự kiến là xã “Phước Bình”.

Một góc Trảng Bàng nhìn từ trên cao.

Mở rộng thị trấn Trảng Bàng và thành lập phường Trảng Bàng trên cơ sở sáp nhập ấp Gia Huỳnh thuộc xã Gia Lộc vào thị trấn để có diện tích tự nhiên và dân số đảm bảo các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính phường.

Thành lập phường Gia Lộc trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của xã Gia Lộc sau khi sáp nhập diện tích tự nhiên, dân số của ấp Gia Huỳnh vào thị trấn Trảng Bàng.

Thành lập các phường Lộc Hưng, An Hòa, An Tịnh, Gia Bình trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của các xã Lộc Hưng, An Hòa, An Tịnh, Gia Bình.

Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri được thực hiện theo ấp, khu phố với hình thức phát phiếu lấy ý kiến đến từng hộ gia đình. Dự kiến tổ chức lấy ý kiến cử tri từ ngày 9.8 đến hết ngày 13.8.2019; thực hiện kiểm phiếu, tổng hợp báo cáo vào ngày 14- 15.8 và báo cáo kết quả lấy ý kiến của tri vào ngày 16.8.2019.

Minh Tùng