Trảng Bàng: Toàn dân đoàn kết góp phần bảo vệ ANTQ

Cập nhật ngày: 15/03/2012 - 05:44

(BTNO)- Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2011 (ANTQ), huyện Trảng Bàng đã đạt được những kết quả quan trọng, nêu cao trách nhiệm, vai trò nòng cốt xung kích của các ngành, đoàn thể và thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, không để xảy ra các vụ phá hoại, gây rối chính trị, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn trong năm.

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình tổ xe ôm an toàn, tổ nhà trọ an toàn, mô hình đội thanh niên xung kích, qua đó cung cấp nhiều nguồn tin tố giác tội phạm có giá trị phục vụ công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua tuyên truyền, người dân đã cung cấp 186 nguồn tin, triệt xoá 42 tụ điểm tệ nạn xã hội, lập hồ sơ 5 nhóm với 22 đối tượng; giáo dục xử lý 150 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực an ninh trật tự, đặc biệt có 15 người dân trực tiếp tham gia bắt trộm cướp được Ban giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen đột xuất.

Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Những kết quả đạt được đã tạo môi trường xã hội ổn định, phục vụ tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Với những thành tích đã đạt được, Ban giám đốc Công an Tây Ninh và UBND huyện đã khen thưởng cho 40 tập thể và 23 cá nhân huyện Trảng Bàng xuất sắc trong thực hiện phong trào năm 2011.

Hiểu Sinh