BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Tổng kết 15 năm thực hiện chiến lược an ninh quốc gia

Cập nhật ngày: 28/11/2014 - 12:00

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, cùng lãnh đạo huyện, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện và các xã, thị trấn.

15 năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Huyện uỷ, các lực lượng vũ trang toàn huyện đã nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính trị và củng cố quốc phòng. Thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ vững chắc an ninh tư tưởng văn hóa. Coi trọng và làm tốt công tác bảo vệ an ninh kinh tế.

Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Mở rộng quan hệ hợp tác với các huyện giáp biên của Camphuchia, góp phần củng cố an ninh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới hòa bình hữu nghị.

Không ngừng củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh chống âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình phòng chống tội phạm, tăng cường cũng cố quốc phòng, ngăn ngừa chiến tranh, sẵn sàng chiến đấu, chủ động đánh thắng địch trong mọi tình huống.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị thủ trưởng các đơn vị, lực lượng vũ trang huyện và các chi, đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 8 của Bộ Chính trị; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị ngay từ cơ sở; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

Dịp này, 9 tập thể và 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Chính trị (khóa VIII) về “Chiến lược an ninh quốc gia” đã được UBND huyện khen thưởng.

Tấn Trung