BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Tổng kết công tác Mặt trận năm 2015

Cập nhật ngày: 17/11/2015 - 10:23

Trong năm 2015, hệ thống Mặt trận của huyện Trảng Bàng đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; đồng thời chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động ở khu dân cư.

Ông Trần Văn Khải,- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trảng Bàng trao kỷ niệm Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho 2 cá nhân.

Các phong trào và cuộc vận động của Mặt trận các cấp ngày càng đi vào cuộc sống, được nhân dân tích cực tham gia. Khối đại đoàn kết ngày càng được củng cố vững chắc.

Trong năm, MTTQ huyện và các xã phối hợp với các đơn vị chức năng đã vận động đóng góp vào quỹ Vì người nghèo được hơn 2,6 tỷ đồng, đạt trên 173%; vận động xây tặng được 73 căn nhà đại đoàn kết;

Phối hợp các tổ chức thành viên vận động các nguồn lực tham gia thực hiện an sinh xã hội để chăm lo giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo như khám bệnh, thăm hỏi tặng quà, vận động xây tặng 7 căn nhà nhân ái, 7 mái ấm Công đoàn, 6 mái ấm tình thương và 2 căn nhà đồng đội.

MTTQ từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt công tác khảo sát thực trạng khu dân cư- ấp văn hóa, cũng như quy trình đăng ký bình xét các danh hiệu thi đua. Đến nay, huyện có 6/11 xã được công nhận và giữ vững danh hiệu xã văn hóa; 79/81 ấp (khu phố) được công nhận và giữ vững ấp (khu phố) văn hóa; 100% cơ sở tín ngưỡng - tôn giáo được công nhận văn minh; 93,45% hộ dân đạt gia đình văn hóa…

Tại hội nghị, UBMTTQ huyện Trảng Bàng đã khen thưởng cho 8 xã đạt loại mạnh trong công tác Mặt trận năm 2015; khen thưởng và biểu dương 12 gương tập thể và cá nhân có thành tích trong năm 2015.

Ngoài ra, UBMTTQ huyện còn trao bằng khen của UBMTTQ tỉnh Tây Ninh cho 2 tập thể và 3 cá nhân; trao 2 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 2 cá nhân.

N.H