Trảng Bàng: Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng và kiểm tra giám sát năm 2012

Cập nhật ngày: 23/02/2013 - 06:23

(BTNO)- Hội nghị được tổ chức vào sáng 22.2.2013, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng Nguyễn Thanh Ngọc đến dự và phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Trảng Bàng cho biết, trong năm 2012, không có tổ chức Đảng nào ở huyện Trảng Bàng bị kỷ luật. Số đảng viên bị thi hành kỷ luật là 12 người, giảm 9 người so với năm 2011, trong đó khiển trách 7 người, cảnh cáo 3 người, cách chức 2 người và không có đảng viên nào bị khai trừ khỏi Đảng.

Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng Nguyễn Thanh Ngọc khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2012

Năm qua, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 48 đảng viên (giảm 6 đảng viên so với năm 2011) và 33 tổ chức Đảng (tăng 2 tổ chức so với năm 2011) khi có dấu hiệu vi phạm. Kết quả có 47 đảng viên có vi phạm, trong đó có 3 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật và 31 tổ chức có vi phạm, nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật.

Về tổ chức cơ sở Đảng, năm 2012, toàn huyện Trảng Bàng có 62 tổ chức cơ sở Đảng (tăng 2 cơ sở so với năm 2011), với 3.034 đảng viên (tăng 110 đảng viên so với năm 2011), chiếm 1,96% dân số của huyện. Qua đánh giá chất lượng có 54/62 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 87,1%. Trong đó có 9 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, chiếm 14,5% so với tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá; 6 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 2 tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Số đảng viên được đánh giá là 2.788 người, chiếm tỷ lệ 91,9% so với tổng số đảng viên toàn huyện. Kết quả có 63 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 2,26% so với số đảng viên được đánh giá); 2.606 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ 93,47%); 13 đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Số còn lại là đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ nhưng có mặt hạn chế…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Trảng Bàng đã khen thưởng cho 9 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2012.

D.H