Trảng Bàng: Trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên ở xã An Tịnh và Thị trấn

Cập nhật ngày: 24/08/2016 - 05:00

Trao huy hiệu Đảng cho đảng viên xã An Tịnh.

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Khải- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Trảng Bàng cùng lãnh đạo xã đã tặng hoa và trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Thị Mành; trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Nguyễn Văn Siều, Huỳnh Công Hoan; trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Lý Thị Xầy, Phan Văn Cường, Hồ Thị Num, Trần Văn Đẫu.

Tại Thị trấn Trảng Bàng, ông Trần Văn Khải trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Thị Ngon, hiện sinh hoạt Đảng tại chi bộ Khu phố Lộc Thành, Thị trấn Trảng Bàng.

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Trảng Bàng Trần Văn Khải cùng lãnh đạo xã cũng đã đến nhà riêng trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đoàn Đức Khuyến, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trảng Bàng, hiện ngụ ở xã An Tịnh.

Thay mặt lãnh đạo huyện, Phó Bí thư Trần Văn Khải ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đảng viên trong thời chiến cũng như quá trình xây dựng đất nước, qua đó mong muốn các đảng viên giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần đảng viên gương mẫu, dìu dắt thế hệ trẻ cùng thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Việt Khánh