Trảng Bàng: Trên 136 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới 

Cập nhật ngày: 13/12/2018 - 10:51

BTNO - Ngày 12.12 Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Duy Ân- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Trảng Bàng về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Làm việc với đoàn có các Phó Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng Nguyễn Văn Lam, Trần Thanh Linh, cùng lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện.

Ông Nguyễn Duy Ân- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2018, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Trảng Bàng đã triển khai 83 công trình với tổng số vốn trên 59,7 tỷ đồng, gồm xây dựng cầu đường, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường.

Về huy động nguồn lực, huyện thực hiện được hơn 136 tỷ đồng, trong đó nhân dân và các thành phần kinh tế khác đóng góp trên 15 tỷ đồng, chiếm 11%. Tính đến tháng 12.2018, 5/10 xã của huyện đã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 10 đến 15 tiêu chí.

Huyện cũng thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao chuỗi giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông mới, duy trì và mở rộng cánh đồng lớn, mô hình sản xuất rau an toàn, phát triển kinh tế tập thể. Hiện, toàn huyện có 14 HTX nông nghiệp, tổ hợp tác nông nghiệp hoạt động khá tốt. 11 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân, công tác quốc phòng an ninh từng bước được quan tâm thực hiện và có sự chuyển biến rõ rệt…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Trảng Bàng vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Một số tiêu chí có tiến độ thực hiện chậm, đạt kết quả chưa cao nhất là các tiêu chí đòi hỏi nguồn vốn như giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục. Trên cơ sở đó, huyện đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng đối với các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Tạo điều kiện cho huyện chuyển đổi một số mô hình sản xuất kém hiệu quả sang mô hình sản xuất có thế mạnh của địa phương nhằm nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân…

Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đề nghị huyện Trảng Bàng cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm chỉ đạo đối với các xã chưa hoàn thành tiêu chí. Đối với các xã đăng ký về đích trong năm 2018 cũng cần quyết tâm cao độ, tập trung phát triển sản xuất và huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn NTM theo kế hoạch đề ra.

Minh Tùng – Thái Thu