Trảng Bàng: Triển khai các văn bản về Đại hội Đảng bộ các cấp 

Cập nhật ngày: 20/11/2019 - 19:03

BTNO - Ngày 19.11, Huyện ủy Trảng Bàng tổ chức hội nghị triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Bí thư huyện ủy Trương Nhật Quang chủ trì hội nghị.

Bí thư huyện ủy Trương Nhật Quang phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu đã được nghe triển khai nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 154 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy về kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2019; đánh giá xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thống nhất các ý kiến phát biểu tại hội nghị về nội dung và cách thức tổ chức đại hội, Bí thư huyện ủy Trương Nhật Quang yêu cầu ngay sau hội nghị này, các cấp ủy tập trung triển khai kế hoạch, xây dựng dự thảo, các văn kiện, thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc; xây dựng phương án nhân sự và các điều kiện chuẩn bị đại hội, bảo đảm đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Ban Chấp hành Trung ương.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ chủ chốt Đảng bộ huyện kịp thời nắm được tinh thần và nội dung các văn bản, chỉ đạo mới của Trung ương, tỉnh, huyện; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên…

Hiểu Sinh