BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Triển khai, phố biến pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo

Cập nhật ngày: 19/05/2015 - 05:43

Đại biểu các tôn giáo dự hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trong hai ngày 18-19.5, nhằm giúp cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo nắm được quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác tôn giáo và các văn bản liên quan đến tôn giáo, như Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 18/6/2014; Nghị định 92, ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; Thông tư 01/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; tình hình an ninh chính trị trong và ngoài nước và nhân quyền trong tôn giáo; một số vấn đề về Luật đất đai, xây dựng và khiếu nại, tố cáo liên quan đến tôn giáo...

Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và địa phương, các nhu cầu sinh hoạt chính đáng của tôn giáo trên địa huyện Trảng Bàng đều được xem xét, giải quyết kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động tôn giáo ngày càng được các ngành, các cấp quan tâm, qua đó đã góp phần giúp chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế.

Tấn Trung