BAOTAYNINH.VN trên Google News

TrangThông tin điện tử Tây Ninh: Đã cấp hơn 2.000 địa chỉ thư điện tử cho các tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh

Cập nhật ngày: 10/11/2009 - 05:47

Thông tin từ Sở Thông tin – Truyền thông cho biết, tính đến ngày 10.11, Trang Thông tin điện tử Tây Ninh (http://www.tayninh.gov.vn) đã cấp hơn 2.000 địa chỉ thư điện tử (e-mail) cho các tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh.

Theo một cán bộ của Sở, dự kiến đến cuối năm 2009 này, Trang thông tin điện tử sẽ cấp địa chỉ thư điện tử cho tất cả các cơ quan chuyên môn, các cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn Tây Ninh và các bộ phận trực thuộc có cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; cán bộ lãnh đạo, công chức – viên chức…

Trang Thông tin điện tử Tây Ninh.

Việc cấp địa chỉ thư điện tử cho các tổ chức, cá nhân trong tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi thông tin hành chính, phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Hệ thống thư điện tử hoạt động trên nền hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu và mạng diện rộng của tỉnh, kết nối mạng với Truyền số liệu chuyên dùng của Trung ương và mạng Internet. Hộp thư điện tử thuộc Thư điện tử Tây Ninh được đặt tên thống nhất có dạng tentochuc@tayninh.gov.vn (đối với người sử dụng là cơ quan, tổ chức), tencanhan@tayninh.gov.vn (đối với người sử dụng là cán bộ, công chức, viên chức).

Trang thông tin điện tử Tây Ninh www.tayninh.gov.vn là kênh thông tin điện tử chính thức của tỉnh trên internet, góp phần quan trọng vào hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại địa phương.

Đặng Hoàng Thái