BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giám sát trong lĩnh vực văn hoá - xã hội

Cập nhật ngày: 02/09/2013 - 06:53
HTML clipboard

Trong thực tế, lĩnh vực văn hoá – xã hội nói riêng và kinh tế – xã hội nói chung có rất nhiều vấn đề bức xúc cần được triển khai thực hiện công tác giám sát - Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt nhận định.

Toàn cảnh hội nghị

(BTN) - Vừa qua, tại hội trường UBND huyện Hoà Thành, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt đã chủ trì hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giám sát trong lĩnh vực văn hoá – xã hội. Tham dự có đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, HĐND các huyện Hoà Thành, Tân Châu, Gò Dầu và các sở, ngành liên quan.

 

Tại hội nghị, đại diện HĐND huyện Hoà Thành cho biết, qua quá trình giám sát cho thấy, công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hoá – xã hội được chú trọng, đội kiểm tra liên ngành huyện và các xã, Thị trấn thường xuyên xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất. Đồng thời, xử lý các cơ sở vi phạm, góp phần tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn huyện.

 

Tuy nhiên, công tác ban hành các văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực dịch vụ văn hoá và internet còn nhiều hạn chế. Hoạt động của đội kiểm tra liên ngành còn gặp nhiều khó khăn do lực lượng mỏng, trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra cũng hạn chế như không có máy đo âm thanh, máy đo ánh sáng. Bên cạnh đó, việc xử lý các cơ sở vi phạm còn chưa nghiêm, các biện pháp chế tài còn chung chung, thiếu căn cứ để thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

 

Trao đổi tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Ban Kinh tế - VHXH HĐND huyện Tân Châu cho rằng: Các thành viên trong Ban giám sát cần hiểu sâu các vấn đề mình giám sát, tránh hỏi những câu mang tính chung chung, cần tập trung sâu vào những vấn đề đã đặt ra trong kế hoạch giám sát để nâng cao hiệu quả của việc giám sát.

 

Đại diện HĐND huyện Gò Dầu cho rằng, trước khi tổ chức giám sát cần lập kế hoạch cụ thể và thu thập thêm các thông tin liên quan để việc giám sát đạt hiệu quả cao. Trong khi đó, theo đại diện HĐND huyện Hoà Thành, dịch vụ văn hoá và internet là những vấn đề nhạy cảm khiến các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát còn gặp khá nhiều khó khăn. Vì vậy, đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Giám sát của HĐND để làm cơ sở pháp lý cho các hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử ở địa phương.

 

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt nhận định: Trong thực tế, lĩnh vực văn hoá – xã hội nói riêng và kinh tế – xã hội nói chung có rất nhiều vấn đề bức xúc cần được triển khai thực hiện công tác giám sát. HĐND các huyện cần phát huy được những cách thức mới trong thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát. Bên cạnh đó, cần tăng cường trao đổi, tập huấn và hướng dẫn cho cấp xã để nâng cao hiệu quả giám sát.


Về phía HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh, cần cải tiến hơn nữa trong hoạt động giám sát, tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn về nội dung và phương pháp thực hiện để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện, xã.

Hoa Lư