Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Hòa Thành:

Trao Huy hiệu 55, 40 và 30 năm tuổi Đảng 

Cập nhật ngày: 28/01/2022 - 08:29

BTNO - Chiều 25.1, ông Nguyễn Văn Phong- Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hòa Thành trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Thị Thanh Hoa, sinh năm 1946, sinh hoạt tại Chi bộ ấp Trường Thiện, Đảng bộ xã Trường Hòa.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hòa Thành Nguyễn Văn Phong trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đảng viên Lê Thị Thanh Hoa.

Tại phường Hiệp Tân, trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trao cho đảng viên Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1957, sinh hoạt tại Chi bộ khu phố Hiệp Định và đảng viên Trần Văn Hòa, sinh năm 1959, sinh hoạt Chi bộ khu phố Hiệp Long; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trao cho đảng viên Lê Trung Cang,  sinh năm 1956, sinh hoạt tại Chi bộ 3, Đảng bộ bộ phận khu phố Hiệp Hòa và đảng viên Từ Minh Cảnh, sinh năm 1959, sinh họat Chi bộ khu phố Hiệp An.

Võ Liêm