BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao tặng huy hiệu 60, 55, 50 và 30 năm tuổi Đảng

Cập nhật ngày: 26/06/2015 - 06:00

Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành Nguyễn Thanh Lam trao tặng huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên.

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Đinh Nho Lâm (sinh năm 1931, quê quán xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh); huy hiệu 55 năm tuồi đảng trao cho đảng viên Nguyễn Thị Chao (sinh năm 1940, quê quán xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng); huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trao cho đảng viên Nguyễn Thị Thu Bảy (sinh năm1946, quê quán huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho 2 đảng viên: Nguyễn Ngọc Cần (sinh năm1950, quê quán huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1963, quê quán huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh).

* Đảng ủy xã Long Thành Trung (Hoà Thành) tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1960, tại xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng), hiện giữ chức  Phó Chủ tịch UBND xã Long Thành Trung.

Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên xã Long Thành Trung.

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng thứ 2 được trao cho đảng viên Nguyễn Văn Miền (sinh năm 1957, tại xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành), hiện là Bí thư chi bộ ấp Long Kim.

 Duy Thức - Nguyễn An - Võ Liêm