BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trên 1,6 triệu euro bảo tồn vùng sinh quyển Kiên Giang

Cập nhật ngày: 12/03/2009 - 08:33

Cơ quan phát triển Quốc tế Australia (AusAID) thông qua Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) tài trợ hơn 1,6 triệu euro cho tỉnh Kiên Giang thực hiện dự án kết hợp bảo tồn và phát triển tại các trọng điểm Khu dự trữ sinh quyển tỉnh Kiên Giang.

Dự án được thực hiện tại Vườn Quốc gia Phú Quốc, Vườn Quốc gia U Minh Thượng và rừng phòng hộ ven biển thuộc các huyện Kiên Lương, Hòn Đất, An Biên, An Minh từ nay đến tháng 6/2011.

Trong năm 2009, dự án sẽ triển khai 5 mô hình sinh lợi làm giàu vốn rừng cho người dân tại vùng đệm thuộc các huyện Hòn Đất, Kiên Lương, An Biên, An Minh, đồng thời trang bị phương tiện phòng chống cháy rừng và nâng cao năng lực quản lý rừng đối với Vườn Quốc gia U Minh Thượng và Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Dự án này giúp tỉnh Kiên Giang sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên và nâng cao hiệu quả, năng lực quản lý của cán bộ chuyên môn; phòng chống cháy rừng; duy trì diện tích rừng phòng hộ ven biển, chống xâm thực của nước biển; người dân trong vùng dự án được hưởng lợi và tăng thu nhập.

(Theo TTXVN/Vietnam+)