Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Trên 99% đảng viên học tập Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 25/01/2021 - 10:09

BTNO - Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 378 lớp, với 35.599/35.900 đảng viên, đạt 99,16% và 5.806 cán bộ, chiến sỹ, quần chúng ở cơ sở tham gia học tập.

Hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tại điểm cầu Tỉnh uỷ.

Qua học tập, tất cả đảng viên viết thu hoạch theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Kết quả có 32.243 đảng viên viết bài thu hoạch, đạt 90,87%. Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, qua học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động thực hiện của Tỉnh uỷ và kết quả viết bài thu hoạch cho thấy đa số cán bộ, đảng viên thống nhất cao với các nội dung trong Nghị quyết và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ đề ra; nhất là kết quả về thành tựu nổi bậc trong nhiệm kỳ qua, định hướng phát triển, mục tiêu giai đoạn 2020-2025 và đến năm 2030.

Chương trình hành động bám sát quan điểm phát triển, mục tiêu, cụ thể hoá thành những nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, với lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể.

Các bài thu hoạch có những ý kiến đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ về một số nội dung trên các lĩnh vực, như: Tỉnh uỷ xem xét xây dựng mới Bảo tàng tỉnh và Nhà trưng bày triển lãm nghệ thuật tỉnh. 

Uỷ ban Nhân dân tỉnh hằng năm cần quan tâm nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp, sửa chữa đối với các trường đạt chuẩn quốc gia đã hết thời gian công nhận đạt chuẩn; đưa chương trình, nội dung về phát triển du lịch vào chương trình giảng dạy địa lý tỉnh Tây Ninh để giáo dục cho học sinh; đẩy nhanh tiến độ phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài; bố trí đầu tư có trọng điểm, theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt; cần quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực nông nghiệp chất lượng chưa cao…

Ngô Mẫn