BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trên quê hương 2 lần anh hùng

Cập nhật ngày: 25/06/2010 - 05:24

Trong 5 năm qua kinh tế của huyện Trảng Bàng tăng trưởng khá, chuyển dịch kinh tế đúng hướng, thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Sự phát triển của Khu Công nghiệp Trảng Bàng, cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách của Nhà nước và nhân dân đóng góp đã làm thay đổi đáng kể diện mạo của địa phương.

Tổng giá trị sản xuất của Trảng Bàng tăng bình quân hằng năm là 23,8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp của huyện được đầu tư và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, từng bước hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Nuôi trồng thuỷ sản đa dạng với nhiều mô hình khác nhau như nuôi cá lồng bè dưới sông Vàm Cỏ Đông, sông Sài Gòn, nuôi cá ao theo quy mô trang trại và đầu tư nhà máy chế biến, mở ra hướng nuôi cá với quy mô lớn trong thời gian tới.

Hệ thống thuỷ lợi từng bước được kiên cố hoá

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện thời gian qua phát triển khá mạnh. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hằng năm 32% (NQ 25-30%). Các ngành nghề sản xuất truyền thống của địa phương ngày càng phát triển về số lượng và quy mô đầu tư. Riêng Khu Công nghiệp Trảng Bàng đến nay đã thu hút 146 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký trên 481 triệu USD và 1.491 tỷ đồng. Hiện đã có 122 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 31.400 lao động. Trong đó có khoảng 50% lao động tại địa phương. Cùng với xây dựng thành công Khu Công nghiệp Trảng Bàng, trên địa bàn huyện đang tiếp tục phát triển Khu Công nghiệp-Dịch vụ Bourbon An Hoà, với diện tích 1.020 ha (đã có 4 dự án đầu tư). Khu Công nghiệp đô thị, Dịch vụ Phước Đông-Bời Lời, với diện tích 2.850 ha hiện đang tiến hành giải phóng mặt bằng. Giá trị dịch vụ của huyện tăng bình quân 29%. Trên địa bàn huyện đã xây dựng và đã đưa vào sử dụng 3 ngôi chợ ở 3 xã (Lộc Hưng, An Hoà, Gia Bình). Toàn huyện hiện có 2.866 cơ sở kinh doanh dịch vụ. Thời gian qua huyện đã hoàn thành nhiều công trình trọng điểm và đưa vào sử dụng như: Trung tâm Y tế huyện; đường An Thạnh –Trà Cao; đường Cầu Hàn (xã An Hoà); đường An Phú Khương-Suối Sâu (xã An Tịnh); xây dựng khu hành chính tập trung của huyện, trạm y tế xã, kiên cố hoá trường học… 

Trên lĩnh vực văn hoá xã hội, công tác giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm và đầu tư từ nhiều nguồn vốn. 5 năm qua, đã giải quyết việc làm cho gần 14.000 lao động. Trảng Bàng đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ hơn 10% năm 2005 xuống còn 1,6% năm 2010 (NQ 2%). Trên địa bàn huyện đã xây dựng và sửa chữa được 79 căn nhà tình nghĩa (trong đó xây mới 61 căn); xây tặng người nghèo 856 căn nhà đại đoàn kết. Về giáo dục, đến nay Trảng Bàng đã có 8 trường học được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân cũng có nhiều tiến bộ. Trung tâm Y tế huyện được xây dựng mới và đã đưa vào sử dụng. 100% trạm y tế xã có bác sĩ và tất cả các trạm y tế trong huyện đều đạt chuẩn quốc gia. 

Điều đáng băn khoăn là tuy cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng có lĩnh vực còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là các loại hình dịch vụ. Đời sống của một bộ phận nhân dân vùng sâu, biên giới còn khó khăn. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển.

Mục tiêu của huyện trong 5 năm tới: Tiếp tục khai thác, phát huy lợi thế về cơ sở hạ tầng đã được đầu tư có hiệu quả, huy động tối đa các nguồn lực, đẩy nhanh phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị, dịch vụ kết hợp với kiểm soát chặt chẽ yếu tố môi trường, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu hạ tầng ngoài hàng rào các khu, cụm công nghiệp, đô thị, chú trọng công tác đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã cánh Tây, từng bước kêu gọi đầu tư cho một vùng nông nghiệp chất lượng cao, rút ngắn khoảng cách về điều kiện sống giữa khu vực này và phần còn lại của huyện, khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi người làm giàu chính đáng để bộ mặt của quê hương hai lần được phong tặng anh hùng ngày một khởi sắc hơn.

TRẦN LƯU QUANG

(Bí thư Huyện uỷ Trảng Bàng)