Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Triển khai các kế hoạch, đề án về phát triển giáo dục nghề nghiệp 

Cập nhật ngày: 01/04/2024 - 15:57

BTN - Vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị triển khai các kế hoạch, đề án của UBND tỉnh về phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.

 

Đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao

GDNN có vai trò quan trọng trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao, đóng góp có hiệu quả vào nền kinh tế của từng địa phương. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để xây dựng và phát triển mạng lưới cơ sở GDNN ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Ngày 31.1.2024, UBND tỉnh có Quyết định số 263/QĐ-UBND ban hành Đề án đẩy mạnh phát triển GDNN trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Đề án).

Mục tiêu tổng quát của Đề án là tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng GDNN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo đột phá về phát triển nguồn nhân lực- nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng nghề; đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu ngành nghề và đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực ngành dịch vụ, đặc biệt là lĩnh vực du lịch bên cạnh công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu kinh tế của tỉnh góp phần công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Theo đó, mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2030: tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%; tuyển mới đào tạo cho khoảng 13.000 người/năm; các cơ sở đào tạo liên kết đào tạo các ngành, nghề trình độ từ cao đẳng trở lên cho khoảng 500 người/năm; phấn đấu ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và 50% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ cao đẳng; phấn đấu 90% ngành, nghề đào tạo được xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra theo khung trình độ quốc gia; có 100% chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm quốc gia của Trường cao đẳng nghề Tây Ninh đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng (dự kiến 5 ngành, nghề trọng điểm); các ngành, nghề trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh được đầu tư đồng bộ đáp ứng tổ chức đào tạo, trong đó, 1-2 ngành nghề, lĩnh vực có năng lực cạnh tranh vượt trội trong nước.

 Đến năm 2045, GDNN đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao; trở thành địa phương phát triển về GDNN trong khu vực và cả nước, bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới, có năng lực cạnh tranh ở một số lĩnh vực, ngành, nghề đào tạo.

Kinh phí thực hiện Đề án hơn 190 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước; nguồn thu học phí từ công tác đào tạo; nguồn thu hợp pháp khác và nguồn xã hội hoá.

Sinh viên Trường cao đẳng Nghề Tây Ninh trong giờ thực hành. Ảnh: Nhi Trần

Trước đó, ngày 4.10.2023, Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 173-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 4.5.2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 23.1.2024 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 173-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Trong năm 2022, UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 3891/KH-UBND về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Đào tạo những ngành nghề mà xã hội cần

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Quốc Sinh- Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho rằng, về mặt pháp lý, để triển khai quy hoạch, xây dựng, phát triển mạng lưới cơ sở GDNN được tương đối đầy đủ, hoàn thiện; các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các kế hoạch, đề án của UBND tỉnh sớm trở thành hiện thực, cần có sự phối hợp giữa các sở, ngành và UBND các địa phương. Cùng với đó, các cơ sở GDNN cần chủ động xây dựng kế hoạch cả giai đoạn và cụ thể từng năm.

“Vấn đề quan trọng là khâu tổ chức thực hiện, cần phấn đấu huy động nguồn lực xã hội cùng với ngân sách Nhà nước đầu tư cho Trường cao đẳng nghề Tây Ninh đến năm 2030 cơ bản đạt chuẩn trường chất lượng, trong đó có 1-2 ngành nghề, lĩnh vực có năng lực cạnh tranh vượt trội ở trong nước”, ông Dương Quốc Sinh- Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB&XH và cơ quan liên quan sẽ sắp xếp, cơ cấu lại các trường công lập, trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện theo hướng tinh gọn bộ máy, cán bộ quản lý có trình độ, năng lực, đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng ở các cấp trình độ đào tạo, bảo đảm về chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn theo quy định; cơ cấu ngành nghề đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, nghĩa là đào tạo những ngành nghề mà xã hội đang cần.

Sở LĐ-TB&XH cũng sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách xã hội hoá thu hút nguồn lực xã hội đầu tư, thành lập 1 trường cao đẳng nghề và 1 trường trung cấp tư thục trong các khu công nghiệp, từng bước tăng quy mô đào tạo, đa dạng hoá ngành nghề đào tạo, đáp ứng nhu cầu học nghề đa dạng của người dân, đóng góp nguồn lao động qua đào tạo cung ứng cho doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Ngoài ra, các cơ sở GDNN cần tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ số, chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và học tập, đa dạng hoá các loại hình và phương thức học tập để thu hút người học.

Tại hội nghị, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, các cơ sở GDNN cũng đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề trong quá trình triển khai thực hiện đề án. 

Ngọc Diêu