Châu Thành:

Triển khai chuyên đề tuyên truyền kiến thức quốc phòng an ninh cho nhân dân 

Cập nhật ngày: 03/09/2018 - 20:49

BTNO - UBND huyện Châu Thành vừa tổ chức hội nghị chuyên đề Triển khai tài liệu thông tin tuyên truyền Giáo dục quốc phòng và an ninh cho nhân dân trên địa bàn.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, hơn 250 cán bộ là thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP-AN) huyện và các xã, thị trấn đã được nghe 9 chuyên đề: bản chất mối quan hệ giữa các nước lớn, vấn đề đặt ra và giải pháp của Việt Nam; những vấn đề mới về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở nước ta hiện nay; một số nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay; tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra với QP-AN...

Trên cơ sở tài liệu được triển khai, theo chức năng của từng ngành sẽ tuyên truyền đến mọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang cũng như tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN, góp phần tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Xuân Mạnh