BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Cập nhật ngày: 04/02/2016 - 01:15

Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác triển khai, các bước chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Trong đó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị về bầu cử lần này có 6 điểm mới là: Phải giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm chính trị, lập trường vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực và điều kiện để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và HĐND; không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, bị cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực, người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra những vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng; chính quyền các cấp phải lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, đặc biệt là phải coi trọng chất lượng của đại biểu; giảm hợp lý số đại biểu đang công tác tại cơ quan hành chính, tăng số lượng đại biểu chuyên trách, đảm bảo tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo quy định của Luật bầu cử; bổ sung tỷ lệ hợp lý đại biểu đại diện cho các nghiệp đoàn và các đơn vị sản xuất kinh doanh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân không chỉ trong việc lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử, mà còn phải phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân triển khai các văn bản của Trung ương, Chỉ thị của UBND tỉnh về công tác bầu cử.

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND các cấp của tỉnh, phấn đấu tổng số danh sách chính thức giới thiệu ra ứng cử, tỷ lệ nữ đạt 35%, người ngoài Đảng không dưới 10%, dưới 35 tuổi đạt từ 15% trở lên, đại biểu là người dân tộc thiểu số không thấp hơn nhiệm kỳ trước; có 30% đại biểu HĐND nhiệm kỳ trước được giới thiệu tái cử.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Trần Lưu Quang khẳng định, việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong năm 2016. Đây cũng là sự kiện quan trọng, đợt sinh hoạt chính trị pháp lý, dân chủ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Qua việc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND, nhân dân được thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội, và HĐND các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bị chu đáo, tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cho dợt bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Lê Đức Hoảnh