BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật ngày: 18/02/2016 - 03:36

Tham dự hội nghị có hơn 100 cán bộ hội đến từ Hội LHPN các cấp và Hội Phụ nữ Khối Lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Đại biểu tham gia hội nghị.

Thông qua hội nghị, cán bộ Hội kịp thời nắm bắt thông tin chuẩn bị, tham gia thực hiên tốt các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội LHPN trong việc chủ động tham gia các hoạt động của bầu cử, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử sắp tới.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Quốc hội, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Kế hoạch “Hướng dẫn tham gia bầu cử trong các cấp Hội và các văn bản về bầu cử” và dự thảo “Hướng dẫn về giám sát thực hiện Điều 8, 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND” của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh.

Sau hội nghị, Hội LHPN các cấp có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt trong cán bộ, hội viên phụ nữ thuộc địa phương, đơn vị phụ trách.

Lê Thùy